Game Online Vẫn Chưa Được Đưa Vào Diện Chịu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Game Online Vẫn Chưa Được Đưa Vào Diện Chịu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Thường trực Chính phủ yêu cầu chưa đưa kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (game online) vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến

Dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến, hay còn được gọi là game online, đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc đưa game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn chưa được thực hiện.

Theo thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về các dự án luật

Theo thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, việc sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng đã được đề xuất. Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ yêu cầu chưa đưa kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ông/Bà [Name] - [Chức vụ] cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng game online đang phát triển mạnh mẽ và góp phần quan trọng vào nền kinh tế. Tuy nhiên, việc đưa game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và khả thi".

Trước mắt, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các công cụ pháp lý để kiểm soát hoạt động của game online.

Trước mắt, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các công cụ pháp lý để kiểm soát hoạt động của game online. Điều này bao gồm việc cấp giấy phép, sử dụng mã định danh cá nhân người dùng và các biện pháp khác nhằm khắc phục và kiểm soát mặt hạn chế của game online.

Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu và bổ sung thêm cơ sở khoa học và thực tiễn của đề xuất bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế. Điều này nhằm tăng tính thuyết phục và đảm bảo tính khả thi của giải pháp đề xuất.

Đối với các chính sách hoàn thiện quy định về đối tượng không chịu thuế

Đối với các chính sách hoàn thiện quy định về đối tượng không chịu thuế, căn cứ tính thuế, giá tính thuế, thuế suất và hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Thường trực Chính phủ yêu cầu căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu sửa đổi và bổ sung các quy định này. Điều này phải bám sát Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và đảm bảo tính khả thi, tháo gỡ các vướng mắc, thống nhất và đồng bộ với các luật liên quan.

Trong việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng (VAT)

Trong việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng (VAT), Thường trực Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính rà soát và thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế. Điều này nhằm tránh việc tạo ra kẽ hở để người nộp thuế lợi dụng gian lận và trốn thuế.

Đối với thuế suất

Đối với thuế suất, Thường trực Chính phủ đã nhất trí giữ mức thuế suất hiện tại là 10% đối với các hàng hóa và dịch vụ. Nhóm hàng hóa và dịch vụ áp mức thuế suất 5% sẽ được thu hẹp để đảm bảo bình đẳng giữa các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Các quy định liên quan đến thuế VAT với dịch vụ xuất khẩu cũng sẽ được hoàn thiện để phản ánh đúng bản chất và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu và sửa quy định về hoàn thuế theo hướng minh bạch. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và rõ ràng trách nhiệm xử lý vi phạm của các bên liên quan.

Tổng kết lại, việc đưa game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu tăng cường phối hợp và sử dụng hiệu quả các công cụ pháp lý để kiểm soát hoạt động của game online. Đồng thời, việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng cũng được đề xuất nhằm nâng cao tính công bằng và khả thi của hệ thống thuế.

[question] Game online có được đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?,Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu những gì về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá mới và thiết bị điện tử của sản phẩm thuốc lá mới?