Gánh nặng nợ toàn cầu vẫn đứng ở mức cao (10-7)

Gánh nặng nợ toàn cầu vẫn đang ở mức cao

Gánh nặng nợ toàn cầu vẫn đứng ở mức cao (10-7)

Mặc dù nợ toàn cầu đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. IMF kêu gọi các biện pháp giảm thiểu rủi ro nợ để ổn định tình hình tài chính.

Theo Cơ sở dữ liệu nợ toàn cầu, mặc dù đã có mức giảm nhất định, nhưng tổng nợ vẫn đạt 238% tổng GDP toàn cầu vào năm ngoái, cao hơn 9 điểm phần trăm so với năm 2019.

Gây áp lực lớn lên nền kinh tế toàn cầu.

Thâm hụt tài chính đã góp phần làm tăng mức nợ công, khi các chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng và đối phó với sự tăng giá lương thực và năng lượng, ngay cả khi họ dừng hỗ trợ tài chính liên quan đến đại dịch.

Mức nợ công chỉ giảm 8 điểm phần trăm GDP toàn cầu trong hai năm qua, chỉ bù đắp một phần nhỏ mức tăng liên quan đến đại dịch.

Trong khi đó, nợ tư nhân, bao gồm nợ hộ gia đình và nợ doanh nghiệp phi tài chính, giảm với tốc độ nhanh hơn, tương ứng với 12 điểm phần trăm GDP toàn cầu.

Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa đủ để xoá bỏ sự gia tăng của đại dịch.

Theo IMF, tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đã tăng trong nhiều thập kỷ trước đại dịch.

Nợ công toàn cầu đã tăng gấp ba lần kể từ giữa những năm 1970, đạt 92% GDP (trên 91.000 tỷ USD) vào cuối năm 2022.

Nợ tư nhân cũng tăng gấp ba lần lên 146% GDP (gần 144.000 tỷ USD), trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 2022.

Tình trạng nợ tăng cao trong ba năm qua đã đẩy thế giới vào một tình huống khó khăn.

IMF đã kêu gọi các chính phủ áp dụng các chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro nợ, bao gồm cả nợ công, nợ hộ gia đình và nợ doanh nghiệp phi tài chính.

IMF cũng cho biết rằng sự phục hồi của tăng trưởng GDP đang trở nên mờ nhạt.

Lạm phát được dự báo sẽ ổn định ở mức thấp trong trung hạn.

Nếu nợ toàn cầu tiếp tục tăng trong tương lai, thì tình trạng nợ nần từ đại dịch sẽ trở thành một vòng xoáy không khác gì một sự chệch hướng tạm thời xung quanh xu hướng tăng dài hạn.

Không chỉ các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi, mà cả các nước đang phát triển có thu nhập thấp cũng đang đối mặt với tình trạng tăng nợ đáng kể trong hai thập kỷ qua.

Mặc dù mức nợ của họ, đặc biệt là nợ tư nhân, vẫn ở mức trung bình tương đối thấp so với các nền kinh tế khác, tuy nhiên, tốc độ tăng nợ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tạo ra những thách thức.

Hơn một nửa số quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp đang đối mặt với nguy cơ cao về nợ nần, và khoảng 1/5 các thị trường mới nổi gặp khó khăn trong việc giao dịch trái phiếu chính phủ.

Trong tương lai, việc kiểm soát và giảm thiểu rủi ro nợ sẽ là một thách thức lớn đối với các chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế.

Cần có sự hợp tác và áp dụng các biện pháp hiệu quả để ổn định tình hình tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

[question] Tổng nợ toàn cầu đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp nhưng vẫn ở mức cao trước đại dịch, theo bản cập nhật mới nhất của Cơ sở dữ liệu nợ toàn cầu. Điều gì gây ra sự giảm này?,IMF đã kêu gọi các chính phủ áp dụng các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro nợ. Bạn có thể đề xuất một số chiến lược cụ thể như thế nào?