Gạo Trung An: Kiểm toán từ chối kết luận báo cáo tài chính, cổ phiếu TAR bị hạn chế giao dịch

Gạo Trung An bị kiểm toán từ chối kết luận báo cáo tài chính
Kiểm toán từ chối kết luận báo cáo tài chính, cổ phiếu TAR bị hạn chế giao dịch

Gạo Trung An: Kiểm toán từ chối kết luận báo cáo tài chính, cổ phiếu TAR bị hạn chế giao dịch

Gạo Trung An, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành gạo, đã gặp phải trở ngại trong việc công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính của Gạo Trung An, dẫn đến việc cổ phiếu TAR bị hạn chế giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.

Kiểm toán từ chối kết luận báo cáo tài chính của Gạo Trung An

Việc từ chối kết luận của đơn vị kiểm toán được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Trước đó, báo cáo tài chính của Gạo Trung An đã trì hoãn nhiều lần trước khi được ký bởi AASCS. Tuy nhiên, sau khi kiểm toán, đơn vị này đã từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính bán niên của Gạo Trung An.

Lý do từ chối kết luận của đơn vị kiểm toán

Theo AASCS, lý do từ chối kết luận là do họ không thể thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Gạo Trung An. Đơn vị kiểm toán cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng về các vấn đề được kêu trong kết luận thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 13/9/2023.

Các vấn đề được đề cập trong kết luận thanh tra

Các vấn đề được đề cập trong kết luận thanh tra bao gồm việc chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu TAR trong năm 2021, hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cũng trong năm 2021, và số liệu hàng tồn kho công bố trên báo cáo tài chính năm 2022 với giá trị hơn 1.255 tỷ đồng.

Tác động của từ chối kết luận đến cổ phiếu TAR

Việc từ chối kết luận của đơn vị kiểm toán đã có tác động đáng kể đến cổ phiếu TAR trên sàn chứng khoán Hà Nội. Do việc chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023, cổ phiếu TAR đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa từ diện cảnh cáo sang diện kiểm soát từ ngày 12/10/2023. Đồng thời, cổ phiếu này cũng bị áp lệnh hạn chế giao dịch từ ngày 30/10/2023.

Lý giải của Gạo Trung An

Gạo Trung An đã lý giải rằng việc chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 là do thực hiện tái cơ cấu nhân sự cao cấp và sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho các đơn hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp cần thời gian để tiến hành các thủ tục soát xét và thu thập, đánh giá các thông tin liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Gạo Trung An

Theo báo cáo tự lập năm 2023, Gạo Trung An ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại ghi nhận lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi hơn 75 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Gạo Trung An báo lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tài sản của Gạo Trung An

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Gạo Trung An đạt gần 3.000 tỷ đồng. Trong số này, hàng tồn kho chiếm phần lớn với giá trị 1.078 tỷ đồng (không có trích lập dự phòng), và khoản phải thu là hơn 1.076 tỷ đồng.

Nỗ lực của Gạo Trung An

Mặc dù gặp trở ngại trong việc công bố báo cáo tài chính, Gạo Trung An đang nỗ lực để giải quyết các vấn đề liên quan và hoàn thiện quy trình kiểm toán. Doanh nghiệp hy vọng sẽ sớm có thể công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 và khắc phục tình hình để cổ phiếu TAR được giao dịch trở lại bình thường trên sàn chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao AASCS từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính bán niên của Gạo Trung An?,Tại sao cổ phiếu TAR của Gạo Trung An đã bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa sang diện kiểm soát?
1 Lượt thích