GDP quý 1/2024 tăng trưởng 5,66%, tăng cao nhất trong 4 năm gần đây

GDP quý 1/2024 tăng trưởng 5,66%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây
Tổng cục Thống kê cho biết GDP quý 1/2024 của Việt Nam tăng 5,66%, vượt qua tốc độ tăng trưởng của các năm trước. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế.

GDP quý 1/2024 của Việt Nam đã đạt tăng trưởng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.

Các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Trong quý 1/2024, các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

 • Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đã tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị của nền kinh tế.
 • Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, đóng góp 41,68%.
 • Khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 52,23%.

Trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp đã tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị.

Ngành lâm nghiệp cũng đã tăng 4,08%, nhưng đóng góp tỷ trọng thấp chỉ 0,02 điểm phần trăm.

Ngành thủy sản đã tăng 3,46%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng

Sản xuất công nghiệp đã khởi sắc và tiếp tục tăng trưởng từ cuối năm 2023.

Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong quý 1/2024 tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị.

 • Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế với tốc độ tăng 6,98%, đóng góp 1,73 điểm phần trăm.
 • Ngành sản xuất và phân phối điện cũng đã tăng 11,97%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm.
 • Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đã tăng 4,99%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm.
 • Ngành khai khoáng đã giảm 5,84%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm.
 • Ngành xây dựng đã tăng 6,83%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 1,87% của quý 1/2023, đóng góp 0,4 điểm phần trăm.

Trong khu vực dịch vụ

Các hoạt động thương mại đã diễn ra sôi động, du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ chính sách thị thực thuận lợi và chương trình kích cầu du lịch.

 • Ngành vận tải kho bãi đã tăng 10,58%, đóng góp 0,68 điểm phần trăm.
 • Dịch vụ lưu trú và ăn uống đã tăng 8,34%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm.
 • Ngành bán buôn và bán lẻ đã tăng 6,94%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm.
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đã tăng 5,2%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm.
 • Ngành thông tin và truyền thông đã tăng 4,14%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế quý 1/2024

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,77%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,73%.

Khu vực dịch vụ chiếm 43,48%.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,02%.

Về việc sử dụng GDP quý 1/2024

Tiêu dùng cuối cùng đã tăng 4,93% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 56,77% vào tốc độ tăng chung.

Tích lũy tài sản cũng đã tăng 4,69%, đóng góp 24,07%.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đã tăng 18%, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,08%.

Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đã đóng góp 19,16%.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GDP quý 1/2024 tăng trưởng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Khu vực nào đóng góp nhiều nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế?