GELEX: Đạt lợi nhuận gần 1400 tỷ đồng trong năm 2023

Năm 2023, GELEX lãi gần 1400 tỷ đồng
Tập đoàn GELEX đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1400 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch ban đầu. Điểm sáng của GELEX là mảng Bất động sản và Thiết bị điện.

GELEX - Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của GELEX đạt 29.998 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, đạt 80% so với kế hoạch ban đầu. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.398 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Mảng Bất động sản (BĐS) và Thiết bị điện là hai mảng kinh doanh nổi bật của GELEX trong năm 2023.

Trong mảng BĐS, GELEX đã phát huy lợi thế sẵn có để triển khai tích cực các hoạt động chuẩn bị đầu tư, đền bù và xúc tiến bán hàng, cho thuê Khu công nghiệp. Đồng thời, GELEX tiếp tục phát triển các dự án Khu công nghiệp mới tại các địa phương có lợi thế về đất, hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư. Hợp tác với đối tác Fraser Property, GELEX đã gia tăng chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên mảng Thiết bị điện, GELEX đã định hướng các đơn vị giữ vững thị phần tại thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra thị trường nước ngoài. Các đơn vị thành viên khối thiết bị điện đã chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu để giữ vững thị phần. Đồng thời, GELEX cũng tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng đến các sản phẩm "xanh" và tối ưu giải pháp năng lượng.

Năm 2023 cũng ghi nhận sự linh hoạt trong triển khai công tác mở rộng thị trường phù hợp với tình hình thực tế tại mảng thiết bị điện. Các đơn vị thành viên đã chớp cơ hội trong việc tìm kiếm thêm các khách hàng mới trong nước và xuất khẩu để giữ vững được thị phần. Đồng thời, GELEX cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, GELEX cũng đã chủ động tái cơ cấu một số tài sản và khoản đầu tư trong hệ thống để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển. Đặc biệt, GELEX đã đạt thỏa thuận với Sembcorp – Tập đoàn hàng đầu Singapore trong việc mua lại phần lớn cổ phần trong danh mục năng lượng tái tạo 245 MW của GEX.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản hợp nhất của GELEX đạt 55.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 21.225 tỷ đồng, các chỉ số tài chính đều ở mức an toàn.

Ban Lãnh đạo GELEX cho biết năm 2024 là năm quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. GELEX sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh và tạo dựng giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GELEX đã đạt doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu trong năm 2023?,GELEX đã phát triển dự án nào trong mảng Bất động sản?