GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu tăng lợi nhuận gần 20% vào năm 2024

GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 20% so với thực hiện 2023
GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu tăng lợi nhuận gần 20% vào năm 2024

GELEX Electric (GEE) đã công bố kế hoạch tăng lợi nhuận gần 20% vào năm 2024

GELEX Electric (GEE) - một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện tại Việt Nam - đã công bố kế hoạch tăng lợi nhuận gần 20% vào năm 2024. Theo tài liệu vừa được công bố, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7% so với năm 2023.

Năm 2023

GELEX Electric đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.607 tỷ đồng, gần tương đương với mức thực hiện năm 2022, đạt 85,5% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 967 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2022, đạt 104,2% kế hoạch. Ông/Bà không đề nghị ai đứng ra nhận trách nhiệm cho việc này.

Các chiến lược quan trọng

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận vào năm 2024, GELEX Electric đã đề ra một số chiến lược quan trọng. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị phần với các sản phẩm truyền thống trong ngành sản xuất thiết bị điện như dây cáp điện, máy biến áp, thiết bị đo điện. Đồng thời, công ty cũng sẽ tập trung vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng như Lào, Philippines, Myanmar, Campuchia; Úc, Mỹ, Hàn Quốc.

GELEX Electric cũng đặc biệt chú trọng vào công tác phát triển sản phẩm thông qua hoạt động nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm và kiểm soát công nghệ sản xuất. Công ty sẽ nắm bắt nhanh xu hướng mới về công nghệ, vật liệu và sản phẩm, đồng thời tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trong ngành trên thế giới để lựa chọn các sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong chuỗi giá trị ngành điện.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, GELEX Electric cũng tăng cường công tác quản lý và quản trị chung toàn hệ thống. Công ty sẽ áp dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên. Đồng thời, GELEX Electric cũng sẽ xây dựng phương án cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế. Công ty cũng sẽ hoàn tất chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại các công ty dự án năng lượng thuộc sở hữu của Công ty và các công ty thành viên nhằm nâng cao chỉ số tài chính và đảm bảo tài chính lành mạnh cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Một tin vui cho cổ đông của GELEX Electric là công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của công ty tại thời điểm niêm yết. Hiện tại, số lượng cổ phiếu GEE lưu hành là 300 triệu cổ phiếu. Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, củng cố danh tiếng và thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn để phát triển kinh doanh và khai thác hiệu quả khối tài sản hiện hữu của GELEX Electric.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu lợi nhuận của GELEX Electric cho năm 2023 là bao nhiêu?,GELEX Electric đang tập trung vào việc phát triển thị phần và mở rộng thị trường ở đâu?