GELEX hướng tới mục tiêu lãi 1.921 tỷ đồng vào năm 2024

GELEX đặt mục tiêu lãi 1.921 tỷ đồng năm 2024
GELEX, công ty tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, đã đặt mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế lên 1.921 tỷ đồng vào năm 2024, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự kiến phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Đồng thời, GELEX cũng tập trung vào đầu tư nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

GELEX công bố kế hoạch tài chính cho năm 2024

GELEX, công ty tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, đã công bố kế hoạch tài chính cho năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.921 tỷ đồng. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, đặt ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ phục hồi sau những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023 đã là một năm đầy biến động và khó khăn cho kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Tuy nhiên, GELEX đã chủ động thích ứng và áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để kiểm soát hiệu quả rủi ro và đạt được kết quả tích cực. Doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 29.998 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch đặt ra và bằng 93,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.397 tỷ đồng, vượt 9,8% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt.

Kế hoạch và mục tiêu năm 2024

Với kết quả tích cực này, GELEX đã xác định mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024. Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 32.303 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Đồng thời, GELEX cũng hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.921 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2023.

Để đạt được mục tiêu này, GELEX sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa sản xuất và đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Công ty sẽ hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất các sản phẩm mới với công nghệ cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. GELEX hiện sở hữu nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị điện như Cadivi, Thibidi, Emic và sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường trong mảng vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, GELEX cũng sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho và tinh gọn bộ máy/nhân sự. Công ty sẽ tập trung vào quản trị rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì vị thế và hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.

Chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác

Năm 2024, GELEX cũng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác. Công ty sẽ tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện có và tập trung nguồn lực vào các ngành hàng có tiềm năng theo chiến lược của Tập đoàn. GELEX cũng sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và đầu tư chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp thành thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái.

Nâng cao chất lượng quản trị hệ thống

Năm 2024 cũng là thời điểm GELEX tập trung vào việc nâng cao chất lượng quản trị hệ thống. Công ty sẽ áp dụng hiệu quả Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) và xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đồng thời, GELEX cũng sẽ tăng cường đội ngũ nhân sự và đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn.

Với những kế hoạch và mục tiêu tham vọng này, GELEX hy vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong hoạt động kinh doanh và đạt được những thành công đáng kể trong năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu lãi của GELEX vào năm 2024 là bao nhiêu?,GELEX sẽ tập trung vào những hoạt động nào trong năm 2024 để đạt được mục tiêu lãi?