Giá chứng chỉ quỹ mới nhất (Cập nhật 12/10/2021)

Infina xin cập nhật giá Chứng chỉ quỹ mới nhất tuần này (12/10/2021). Mời quý khách hàng xem bảng dưới đây.

Tuần này tất cả quỹ đều xanh ngát xanh. Chúc mừng các NĐT!

Cập nhật bảng tổng hợp giá chứng chỉ quỹ hàng tuần vào mỗi thứ 3 lúc 12.PM nhé!

Theo dõi giá chứng chỉ quỹ hàng tuần cùng Infina

Xem thêm: