Giá chứng chỉ quỹ mới nhất (Cập nhật 19/10/2021)

Infina xin cập nhật giá Chứng chỉ quỹ mới nhất tuần này (19/10/2021). Mời quý khách hàng xem bảng dưới đây.

Xem thêm: Giá chứng chỉ quỹ cập nhật mới nhất - Cập nhật 12/10/2021