Giá điện: Đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ linh hoạt

Giá điện: Đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ linh hoạt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ linh hoạt

Giá điện đã tăng từ cuối tháng 4

gần đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ điện bình quân để điều chỉnh giá bán linh hoạt theo biến động của thị trường. Tuy nhiên, việc tăng giá điện đã gây áp lực lên người dân và doanh nghiệp.

Đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ linh hoạt

EVN đã đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ điện bình quân nhằm điều chỉnh giá bán linh hoạt theo biến động của thị trường. Ông/Bà Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết rằng EVN có thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở mức dưới 5% theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Điều này nhằm đảm bảo mức độ tự quyết của doanh nghiệp trong khung giá đã được phê duyệt.

Tác động của việc tăng giá điện

Việc tăng giá điện đã gây áp lực lên người dân và doanh nghiệp. Việc tăng giá điện đã khiến đời sống người lao động trở nên chật vật hơn. Nhiều chủ trọ đã tăng giá điện vô tội vạ, gây khó khăn cho sinh viên và người lao động. Ngoài ra, nhiều chủ quán cũng đã đẩy giá phở lên để bù đắp cho việc tăng giá điện. Đối với các doanh nghiệp, việc tăng giá điện đã đẩy chi phí sản xuất lên cao, gây áp lực tài chính và sức cạnh tranh.

Chính sách giá điện cần phù hợp

Nhiều ý kiến cho rằng chính sách giá điện hiện tại không còn phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Cần có sự công bằng hơn trong việc định giá điện. Ông/Bà Bùi Xuân Hồi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Hà Nội, cho rằng việc điều chỉnh giá điện không được thực hiện đúng theo quy định. Ông/Bà Trần Đình Long, Hội Điện lực Việt Nam, cho rằng cần có cơ chế để giá bán điện bình quân được điều chỉnh kịp thời, linh hoạt theo thị trường. Ông/Bà Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, cho rằng cần thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để tạo tiền đề cho giá điện linh hoạt theo thị trường.

Cần đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo

Để giải quyết bài toán giá điện và thiếu điện, cần đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo. Hiện tại, việc mua điện từ các nguồn năng lượng tái tạo trong nước đang tiến hành chậm chạp. EVN đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện cho các dự án năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chỉ có một số dự án đã được phát điện thương mại.

Kết luận

Việc đề xuất nới rộng khung giá bán lẻ linh hoạt của EVN nhằm điều chỉnh giá bán điện theo biến động của thị trường là một bước đi quan trọng. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng việc tăng giá điện không gây áp lực lên người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện và giảm áp lực lên nguồn cung điện truyền thống.

[question] Việc tăng giá điện gây khó khăn cho ai?,Giải pháp nào được đề xuất để giảm áp lực từ tăng giá điện?