Giá điện rẻ: Thách thức và cơ hội trong phát triển điện lực Việt Nam

Giá điện rẻ là một thách thức trong phát triển điện lực ở Việt Nam, nhưng cũng mang đến cơ hội cho đổi mới công nghệ và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng.

Thách thức trong phát triển điện lực Việt Nam

Việt Nam đứng thứ 47/147 quốc gia về giá điện rẻ, theo Tổng Thư ký Quốc hội - Bùi Văn Cường. Tuy giá điện rẻ có mặt tốt nhưng cũng gây khó khăn cho quá trình đổi mới công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo. Một số doanh nghiệp lợi dụng giá điện rẻ để sử dụng trong việc luyện nhôm, luyện thép, cần có cơ chế xem xét, nghiên cứu đối với giá điện.

Thách thức an ninh năng lượng

Việt Nam đối mặt với thách thức an ninh năng lượng khi nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu và phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Nguy cơ thiếu điện trong ngắn, trung và dài hạn là hiện thực.

Hiệu quả sử dụng năng lượng còn thấp

Hiệu quả khai thác và sử dụng năng lượng ở Việt Nam còn thấp so với thế giới. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên năng lượng còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cần tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ hội trong phát triển điện lực Việt Nam

Hoàn thiện chính sách giá điện

Để tháo gỡ những vướng mắc, cần hoàn thiện chính sách giá điện. Điều chỉnh giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào, giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá và thị trường điện. Cần có cơ chế tách bạch chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích, đảm bảo giá bán điện hợp lý và bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển năng lượng tái tạo

Cần phát triển mạnh mẽ các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII. Xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo tiêu chí giá điện thấp nhất. Đồng thời, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà cho khu vực miền Bắc để hạn chế tình trạng thiếu điện.

Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng

Cần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua công tác quản lý, khai thác tài nguyên năng lượng. Tăng cường tính độc lập và năng lực của cơ quan điều tiết thị trường điện và đơn vị vận hành thị trường điện. Đảm bảo tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đẩy mạnh công nghệ và đổi mới

Cần tăng cường đầu tư và nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện lực. Đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mới và công cụ tài chính hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm hiệu suất cao. Xây dựng cơ chế phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo thông qua khung giá phát điện trừ nguồn điện tự sản, tự tiêu.

Cần cải thiện cơ chế và chính sách để thúc đẩy phát triển điện lực Việt Nam. Điều chỉnh giá điện, phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điện lực và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

[question] Việt Nam đứng thứ mấy trong danh sách các quốc gia về độ rẻ của giá điện?,Cần hoàn thiện những chính sách gì để giải quyết vướng mắc về giá điện và phát triển thị trường điện cạnh tranh?