Gia Lai - Đất nước "Cao nguyên Sinh thái- đô thị đại ngàn"

Gia Lai - Đất nước "Cao nguyên Sinh thái- đô thị đại ngàn"

Gia Lai, tỉnh lớn thứ nhì Việt Nam, đang hướng tới trở thành "Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe" độc đáo và xanh mát theo quy hoạch đến năm 2050.

Gia Lai, tỉnh lớn thứ nhì Việt Nam, đã công bố quy hoạch phát triển trong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này nhằm mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, đồng thời tăng trưởng theo hướng xanh. Tại Hội nghị công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã khẳng định rằng quy hoạch của tỉnh Gia Lai phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, quy hoạch cũng đồng bộ với Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Bộ Chính trị.

Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững

Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Gia Lai sẽ trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đến năm 2050, Gia Lai sẽ trở thành "Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe"

Tỉnh này sẽ trở thành điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, với vùng đất xanh và giàu bản sắc văn hóa.

Phát triển du lịch và năng lực đổi mới sáng tạo

Tỉnh Gia Lai đang định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững và đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Đồng thời, tỉnh cũng đang xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Gia Lai nhấn mạnh việc phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa, với trọng tâm là con người.

Cảng hàng không Pleiku - Cửa ngõ quốc tế

Cảng hàng không Pleiku của Gia Lai đang hướng tới trở thành cửa ngõ quốc tế trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hoá của tiểu vùng Bắc Tây Nguyên. Đây sẽ là cơ sở để kết nối tỉnh Gia Lai với các vùng động lực quốc gia, các trung tâm kinh tế lớn trong nước và mở rộng kết nối quốc tế. Cảng hàng không Pleiku cũng sẽ phát triển các chức năng và dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn cao như đô thị, logistics, du lịch, thương mại, y tế và thể thao.

Phát triển ngành công nghiệp thân thiện với môi trường

Gia Lai ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, đặc biệt là những ngành công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp. Tỉnh cũng tập trung vào phát triển dịch vụ logistics và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp hiệu quả.

Phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế rừng

Gia Lai đặt trọng điểm vào việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo và khám phá kinh tế rừng kết hợp với việc khôi phục hệ sinh thái và bảo vệ sự đa dạng sinh học. Tỉnh cũng tạo ra các cơ hội sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Tiềm năng phát triển tài nguyên và du lịch

Gia Lai có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp dược liệu và kinh tế rừng. Tỉnh sở hữu diện tích đất rừng rất lớn và độ che phủ cao, rất phù hợp để phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái và kinh tế trung hòa các-bon.

Gia Lai - Đất nước "Cao nguyên Sinh thái- đô thị đại ngàn". Gia Lai, tỉnh lớn thứ nhì Việt Nam, đang hướng tới trở thành "Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe" độc đáo và xanh mát theo quy hoạch đến năm 2050. Tỉnh này đang phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế - xã hội. Gia Lai đặt trọng điểm vào phát triển du lịch, năng lực đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Tỉnh cũng tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và khám phá kinh tế sinh thái. Gia Lai có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp dược liệu và du lịch sinh thái.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu gì trong quy hoạch phát triển từ năm 2021 đến năm 2030?,Các ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển ở tỉnh Gia Lai?