Giá vào lệnh hôm nay (22/09) chắc sẽ là lần phím free cuối cùng

Giá vào lệnh hôm nay (22/09) chắc sẽ là lần phím free cuối cùng
Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

HCM mua 25.5 - 25.7 mục tiêu 27 - 27.5

DGC mua 94 - 95 mục tiêu 97 - 98

VND mua 18.5 - 18.7 mục tiêu 20.0 - 20.5

FTS mua 32.5 - 33.0 mục tiêu 35.5 - 36

BSI mua 25.5 - 23.0 mục tiêu 27.5 - 28.0

VCI mua 32.5 - 33.0 mục tiêu 36.5 - 37.0

POW mua 13.5 - 13.7 mục tiêu 14.3 - 14.5

SSI mua 20.5 - 20.7 mục tiêu 22.0 - 22.5

MBB mua 21.00 - 21.5 mục tiêu 22.0 - 22.5

CTG mua 25.5 - 25.7 mục tiêu 26.5 - 27.0

Tác giả: Văn Truyền