Giải ngân đầu tư công Hà Nội: Thách thức và cơ hội trong năm 2023

Báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy việc giải ngân đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2023 mang đến cơ hội để vượt qua thách thức và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Thách thức trong việc giải ngân đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 6 tháng qua, số vốn giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt gần 16.000 tỷ đồng, tương đương 34% kế hoạch đề ra. Mặc dù con số này cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu kế hoạch là từ 40 đến 45%.

Trong số vốn giải ngân này, ngân sách cấp thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ và dự án đầu tư công với hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch. Ngân sách cấp huyện cũng đạt 34,4% kế hoạch với số vốn là 6.847 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt được mục tiêu kế hoạch và cam kết của các đơn vị đề ra.

Ngoài ra, đến hết tháng 6/2023, có 105 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 gặp vướng mắc, trong đó có 73 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, 11 dự án vướng mắc về di chuyển mồ mả, 16 dự án vướng mắc về tái định cư, 3 dự án vướng mắc về chỉ giới đường đỏ. Ngoài ra, còn có 21 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá nguyên liệu, đánh giá tác động môi trường, thanh lý tài sản và dự án phải thực hiện điều chỉnh mức đầu tư.

Cơ hội và giải pháp cho năm 2023

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, năm 2023 mang đến cơ hội để thành phố Hà Nội vượt qua những khó khăn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và trình phê duyệt đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhưng chưa được phê chủ trương đầu tư.

Đối với 98 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền và vận động người dân. Đồng thời, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn và vướng mắc.

Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cho biết: "Tổng dự án năm nay thành phố thực hiện là 239 dự án, trong đó có 219 dự án chuyển tiếp. Như vậy, dự án mới rất ít". Điều này đòi hỏi thành phố phải nâng cao tính chủ động, quyết liệt cũng như năng lực của chủ đầu tư trong việc giải ngân đầu tư công. Đồng thời, cần tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vấn đề gây nút thắt trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Tây Hồ (78,7%) và Mỹ Đức (77,6%) cũng như các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như Hoàng Mai (24%), Sơn Tây (12,1%), Cầu Giấy (3,6%) và Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội (0,1%) cũng cần được xem xét và đưa ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: "Cần nâng cao tính chủ động, quyết liệt cũng như năng lực của chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là nút thắt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công".

Tóm lại, việc giải ngân đầu tư công của thành phố Hà Nội vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, năm 2023 mang đến cơ hội để vượt qua những khó khăn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Để đạt được mục tiêu, thành phố cần nâng cao tính chủ động, quyết liệt cũng như năng lực của chủ đầu tư và tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vấn đề gây nút thắt trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.

[question] Tại sao vốn giải ngân đầu tư công của Hà Nội không đạt kế hoạch?,Các vấn đề chính gây vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công là gì?