Giải ngân vốn đầu tư công: Cần tháo gỡ khó khăn và tăng tốc

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công đang đối mặt với nhiều vướng mắc. Cần có giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư công vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc, dẫn đến tình trạng vốn chờ dự án và tiến độ giải ngân chậm.

Vấn đề chính đối mặt trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công là khâu chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng cần có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc này để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những nguyên nhân chính gây chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công là vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng.

Chính vì vậy, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cần sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và sự phối hợp của nhiều ban ngành, địa phương với quyết tâm thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp.

Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho rằng điểm nghẽn nằm ở khâu phân bổ và phê duyệt các dự án đầu tư cũng như trong quá trình triển khai thực hiện.

"Nghẽn ngay từ khâu phân bổ và phê duyệt các dự án đầu tư, thủ tục này còn đang vòng vèo và thời gian chuẩn bị rất lâu, vấn đề về giải phóng mặt bằng, các nguồn nguyên liệu để tạo vật liệu cho xây dựng là các nút thắt.

Rõ ràng, chúng ta có tiền nhưng đang vướng vào những vấn đề chủ yếu thuộc về cơ chế, chính sách.

Đứng về lâu dài thì chúng ta cần phải hoàn thiện về cơ chế như chính sách trong việc phê duyệt phân bổ dự án cũng như là chính sách trong việc giải phóng mặt bằng, khai thác các mỏ vật liệu và quá trình triển khai..." - ông Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp và cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Việc rút ngắn thời gian góp ý kiến, giải quyết các thủ tục liên quan đến thẩm định dự án và thanh toán vốn cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải ngân.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, nhận định rằng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và có các quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án trong việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu trong việc giải quyết những khó khăn và phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

Việc phân bổ vốn đầu tư công cần được các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện một cách nghiêm ngặt và nhanh chóng.

Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị tốt từ phía các chủ đầu tư dự án và sự phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết những khó khăn về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên nhiên, vật liệu, lực lượng lao động cũng như máy móc thi công.

Trong tình hình hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được hiệu quả cao, cần tháo gỡ các khó khăn và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công thông qua việc thúc đẩy quy trình chuẩn bị dự án, tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Chỉ khi đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới có thể được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vì sao giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng?,Các giải pháp nào có thể thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công?
1 Lượt thích