Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải vượt kế hoạch gấp đôi

Sản lượng giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải tính đến tháng 10 vượt kế hoạch gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 63.500 tỷ đồng và tăng hơn 16%.

Bộ Giao thông Vận tải đã đạt kết quả ấn tượng trong việc giải ngân vốn đầu tư công tính đến tháng 10 năm nay.

Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư của Bộ, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải đạt khoảng 63.500 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm. Đây là con số vượt trội so với cùng kỳ năm 2022, gấp hơn 2,2 lần giá trị và tương đương với mức tăng trên 16%.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là một trong những dự án quan trọng nhất và chiếm hơn 60% tổng kế hoạch vốn của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong 10 tháng qua, dự án giai đoạn 1 (2017 - 2020) đã giải ngân gần 11.300 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch. Dự án giai đoạn 2 cũng đã giải ngân hơn 33.200 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

Để đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công diễn ra đúng kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân trước dựa trên tiến độ triển khai dự án, bao gồm biện pháp tổ chức thi công phù hợp.

Điều này giúp xây dựng cơ sở cho việc đảm bảo giải ngân đúng theo kế hoạch đã được xây dựng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, việc rà soát và điều hòa vốn cũng được thực hiện thường xuyên giữa các dự án có tiến độ giải ngân chậm và các dự án giải ngân tốt.

Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh kế hoạch 7 đợt cho 71 dự án với giá trị vốn điều chỉnh lên đến 4.463 tỷ đồng. Việc điều hòa vốn được ưu tiên cho các dự án quan trọng và cấp bách.

Lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Giao thông Vận tải nhận định rằng áp lực giải ngân đang được giải quyết từng bước ở các dự án giao thông nhờ vào việc các chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với thực tế công trường. Khó khăn về thời tiết và thiên tai đã được nhận diện và đưa vào kế hoạch. Thay vì để dự án bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này, các hạng mục công việc trong thời tiết bất lợi đã được đề ra một cách rõ ràng và tiến hành triển khai.

Với việc giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch gấp đôi, Bộ Giao thông Vận tải đã đạt được một thành tựu đáng kể. Điều này chứng tỏ sự nỗ lực và sự quyết tâm của Bộ trong việc thúc đẩy tiến độ và hiệu quả của các dự án giao thông.

[question] Dự án nào chiếm hơn 60% tổng kế hoạch vốn của Bộ Giao thông Vận tải?,Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu gì đối với các chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch?