Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023: Những thách thức và giải pháp

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt gần 73,5% kế hoạch
Báo cáo mới từ Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt gần 73,5% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần được vượt qua để đảm bảo tiến độ giải ngân. Đây là những giải pháp được đề xuất để cải thiện tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chỉ đạt gần 73,5% kế hoạch. Dù đã có những cải tiến, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần được vượt qua để đảm bảo tiến độ giải ngân.

Thách thức đầu tiên là cơ chế và chính sách mâu thuẫn.

Một số quy định pháp luật về việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và cơ chế giao đầu tư công qua nhiều địa phương đã gây ra sự rối ren và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Mặc dù đã có những sửa đổi, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được rà soát và giải quyết.

Thách thức tiếp theo là tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu.

Đặc biệt, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn trong việc thi công các dự án giao thông do tập trung triển khai nhiều dự án cùng lúc. Điều này đã dẫn đến việc chậm tiến độ và làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, các đơn vị cũng đang gặp vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất, định giá đất và sự đồng thuận của người dân về phương án bồi thường và tái định cư. Những khó khăn này đã dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và làm chậm tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thi công.

Để vượt qua những thách thức này, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp. Đầu tiên, cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đã được đề ra trước đó để cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư cũng cần nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ tạm ứng để gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán.

Đồng thời, các đơn vị cần sớm có phương án với số vốn không giải ngân hết. Chỉ đề xuất kéo dài với một số dự án thực sự cần thiết và có khả năng tiếp tục thực hiện, nhằm tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến ngân sách. Hiện tại, còn khoảng 11.749 tỷ đồng vốn chưa được giải ngân và có thể kéo dài sang năm 2023.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, không chỉ có sự nỗ lực từ phía chính phủ mà còn cần sự đồng lòng và hỗ trợ từ các đơn vị, địa phương và người dân. Chỉ khi tất cả cùng nhau hợp tác và giải quyết các vướng mắc, chúng ta mới có thể đảm bảo tiến độ giải ngân và đạt được kết quả tốt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao vốn đầu tư công chưa được giải ngân đạt tỷ lệ cao như kế hoạch?,Những khó khăn nào đang gặp phải trong việc giải phóng mặt bằng và quy hoạch sử dụng đất?