Giải pháp xử lý khó khăn cho 8 dự án BOT đường bộ

Giải pháp xử lý khó khăn cho 8 dự án BOT đường bộ

Giải pháp xử lý khó khăn cho 8 dự án BOT đường bộ

Bộ Giao thông vận tải đề xuất các giải pháp để giải quyết khó khăn và bất cập tại 8 dự án BOT đường bộ.

Giải pháp xử lý khó khăn cho 8 dự án BOT đường bộ

Bộ Giao thông vận tải đã gửi Công văn số 10346/BC-BGTVT đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, báo cáo về việc tiếp thu và giải trình ý kiến các bộ, ngành về giải pháp xử lý khó khăn và bất cập tại các dự án BOT giao thông.

Đề xuất giải pháp xử lý khó khăn và bất cập

Để giải quyết tình hình này, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu và làm rõ ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan như Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Dựa trên đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất giải pháp xử lý khó khăn và bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ quản lý.

Đề xuất của Bộ Giao thông vận tải

Theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng cung cấp tín dụng nên áp dụng các giải pháp phù hợp đối với các dự án BOT, bao gồm cho phép ngân hàng khoanh nợ và giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất vốn vay đối với các khoản vay tín dụng. Đặc biệt, đối với các dự án chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, việc giảm mức vốn thanh toán của Nhà nước sẽ được thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị Chính phủ xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nhận ý kiến về nguyên tắc và giải pháp xử lý khó khăn và vướng mắc tại các dự án BOT giao thông. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong tổ chức thực hiện các dự án này.

Xử lý khó khăn và bất cập đối với 8 dự án BOT

Đối với vốn nhà nước để xử lý khó khăn và bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải để cân đối nguồn vốn phù hợp. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng để được thông qua và triển khai thực hiện.

Theo ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư quan tâm nhất đến danh sách 8 dự án BOT được đề xuất và phương án xử lý cụ thể cho từng dự án.

Danh sách 8 dự án BOT
  • Dự án BOT Cầu đường sắt Bình Lợi và Cải tạo luồng sông Sài Gòn
  • Dự án BOT Đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa
  • Dự án BOT Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91, thành phố Cần Thơ
  • Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3
  • Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Lắk
  • Dự án BOT Cầu Thái Hà
  • Dự án BOT Cầu Việt Trì - Ba Vì
  • Dự án BOT Hầm đường bộ Đèo Cả

Các dự án này đều đang gặp khó khăn và bất cập trong quá trình triển khai. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề xuất các giải pháp cụ thể để xử lý tình hình này và đảm bảo tiến độ của các dự án BOT đường bộ.

[question] Các giải pháp gỡ khó nào đã được đề xuất cho 8 dự án BOT đường bộ?,Có bao nhiêu dự án được đề xuất chấm dứt hợp đồng trước hạn và thanh toán chi phí cho nhà đầu tư?