Giải pháp xử lý vướng mắc tại các dự án BOT giao thông

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất giải pháp tổng thể để xử lý khó khăn, vướng mắc tại các dự án BOT giao thông và đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để xác định cụ thể mức chia sẻ của các bên liên quan.

Giải pháp xử lý vướng mắc tại các dự án BOT giao thông

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo Chính phủ về giải pháp tổng thể xử lý khó khăn, vướng mắc, bất cập tại các dự án BOT giao thông và đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để xác định cụ thể mức chia sẻ của các bên liên quan.

Dự án BOT giao thông gặp khó khăn

Theo báo cáo của Bộ GTVT, có 8 dự án BOT giao thông gặp khó khăn và cần được xử lý. Trong số đó, có 5 dự án dự kiến chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn, bao gồm dự án tuyến tránh phía Tây TP Thanh Hóa, dự án xây dựng cầu đường sắt Bình Lợi, dự án xây dựng đường Thái Nguyên - Chợ Mới và cải tạo nâng cấp Quốc lộ (QL)3, dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, và dự án cải tạo QL91 TP Cần Thơ. Ngoài ra, còn có 3 dự án dự kiến sửa đổi hợp đồng và bổ sung vốn Nhà nước, bao gồm dự án BOT cầu Ba Vì - Việt Trì, dự án BOT cầu Thái Hà, và dự án BOT hầm Đèo Cả.

Giải pháp của Bộ GTVT

Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã đề xuất hai giải pháp cơ bản để xử lý vướng mắc tại các dự án BOT giao thông. Đầu tiên, là bố trí vốn Nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư và ngân hàng tín dụng, cũng như chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với 5/8 dự án. Thứ hai, là sửa đổi hợp đồng và bổ sung vốn Nhà nước đối với 3/8 dự án. Dự kiến, tổng mức vốn Nhà nước để xử lý vướng mắc tại 8 dự án BOT là hơn 10.300 tỷ đồng.

Đàm phán và quyết định giải pháp

Bộ GTVT đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng để xác định cụ thể mức chia sẻ của các bên liên quan. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và gửi báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định giải pháp xử lý theo đúng thẩm quyền. Hiện nay, việc thống nhất giải pháp vẫn còn khó khăn để đảm bảo lợi ích của các bên tham gia.

Những khó khăn trong xử lý dự án BOT giao thông

Mặc dù Bộ GTVT đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án BOT giao thông, nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Nguyên nhân chính là do các dự án được triển khai chủ yếu trong giai đoạn 2012 - 2015, khi hệ thống pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP còn hạn chế và bất cập. Việc rà soát và xác định trách nhiệm của từng dự án cần được thực hiện cẩn trọng.

Đưa tuyến cao tốc vào khai thác sử dụng

Bộ GTVT đang nghiên cứu và đánh giá tổng thể tác động của việc đưa các tuyến cao tốc vào khai thác sử dụng. Điều này sẽ là cơ sở để xây dựng và đề xuất giải pháp phù hợp cho các dự án BOT giao thông.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ GTVT, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và quyết định giải pháp xử lý tại các dự án BOT giao thông. Việc này sẽ giúp giải quyết các khó khăn, bất cập và đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án này.

[question] Có bao nhiêu dự án BOT giao thông đang gặp vướng mắc và cần xử lý theo Bộ GTVT?,Bộ GTVT đề xuất những giải pháp gì để xử lý vướng mắc tại các dự án BOT giao thông?