Giảm 2% thuế VAT năm 2024: Bộ Tài chính tiến hành nghiên cứu

Giảm 2% thuế VAT năm 2024: Bộ Tài chính tiến hành nghiên cứu

Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 2024 và giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Điều này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Bộ Tài chính đang tiến hành nghiên cứu để đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 2024 và giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính, cho biết thông tin này sau cuộc họp của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm.

Ông Tuấn cho biết, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hai nội dung quan trọng. Thứ nhất, thực hiện việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024. Thứ hai, trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2024.

Ông Tuấn cũng cho biết rằng Bộ Tài chính đang tiến hành các bước theo quy trình và thủ tục nghiên cứu chính sách. Mục tiêu là để đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giảm thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường.

Trong năm nay, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là khoảng 196.000 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 121.000 tỷ đồng được gia hạn. Số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm là khoảng 75.000 tỷ đồng, trong đó có giảm VAT 2% cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang đánh giá các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện và tham mưu Chính phủ về chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và ban hành chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Quy mô các giải pháp hỗ trợ năm 2020 là khoảng 129.000 tỷ đồng, năm 2021 là khoảng 145.000 tỷ đồng và năm 2022 là khoảng 233.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết rằng số tiền miễn, giảm thuế phí trong năm 2022 là mức lớn nhất trong lịch sử. Việc miễn, giảm và giãn hoãn thời gian nộp thuế đã đóng góp vào việc giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

[question] Bộ Tài chính đang nghiên cứu việc giảm thuế VAT 2% vào năm nào?,Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là bao nhiêu trong năm nay?