Giảm thuế và tăng chi ngân sách: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề xuất giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023 nhằm duy trì cân đối tài khóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giảm thuế và tăng chi ngân sách: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023

Quốc hội đã tiến hành thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong buổi họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề xuất giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023 nhằm duy trì cân đối tài khóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Một nền tài chính vững mạnh phải dựa trên một nền kinh tế phát triển

Đánh giá về tình hình kinh tế trong 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết rằng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách được kiểm soát tốt. Các cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì vững chắc.

Chính sách tài khóa của Chính phủ

Trong 3 năm qua, Chính phủ đã giảm thuế đối với các loại thuế và dự kiến sẽ giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm nay. Đây là một nỗ lực đáng kể nhằm duy trì cân đối tài khóa.

Tuy nhiên, sau khi giảm thuế, để duy trì cân đối tài khóa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết cần đưa vào nền kinh tế khoảng 347 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 43 năm 2022.

Dự toán tình hình ngân sách năm 2023

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông báo rằng đến ngày 30/10, thu ngân sách đã đạt 85%, tương đương khoảng 1.366 ngàn tỷ đồng.

Tăng thu từ tiền đất và thu từ dầu thô

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề cập đến việc tăng thu từ tiền đất và thu từ dầu thô. Ông cho biết thu từ tiền đất và thu từ dầu thô còn rất nhỏ, trong khi thu ngân sách chủ yếu đến từ vai trò của sản xuất, kinh doanh và thu nội địa.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết khoảng 33,2% tổng chi ngân sách sẽ được bố trí cho đầu tư công, nhằm thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương và nâng lương cơ sở từ ngày 1.7.2024.

Ý kiến đại biểu về việc giảm chi thường xuyên cũng được Bộ trưởng đề cập. Ông cho rằng chi thường xuyên khó có thể giảm do đã tiết kiệm tương đối triệt để. Thay vào đó, cần giảm chi cho đầu tư, đảm bảo đầu tư không lãng phí và có hiệu quả.

Tuy nhiên, vấn đề giải ngân đầu tư công vẫn còn tồn đọng. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, giải ngân đạt được chỉ 57% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 52% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương. Ông đề nghị cần sửa đổi Luật Đầu tư công để giải quyết vấn đề này.

Trong tổng thể, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã đề xuất giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023 nhằm duy trì cân đối tài khóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh về tình hình kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và đề xuất các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đầu tư công.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự kiến sẽ giảm bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023?,Tại sao giải ngân đầu tư công lại thấp trong khi nền kinh tế đã đáp ứng vốn?