Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 12/9: Tập trung mua cổ phiếu chứng khoán, bán cổ phiếu bất động sản

nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng gần 150 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 12/9, tập trung vào cổ phiếu Chứng khoán và bán cổ phiếu bất động sản.

nhà đầu tư nước ngoài đã có sự trở lại mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 12/9, khi mua ròng gần 150 tỷ đồng.

trên sàn giao dịch hose, khối ngoại đã mua vào 54,78 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.781,77 tỷ đồng, tăng 34,96% về khối lượng và 31,85% về giá trị so với phiên đầu tuần (ngày 11/9).

trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 48,81 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 1.646,48 tỷ đồng, giảm 39,72% về khối lượng và 30,09% về giá trị so với phiên trước.

điều đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 5,97 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 135,29 tỷ đồng. trong khi đó, phiên trước đó, khối ngoại đã bán ròng 40,37 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 1.003,82 tỷ đồng.

trên Sàn Hose, cổ phiếu pdr đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 72,22 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,85 triệu đơn vị. tiếp theo là ssi được mua ròng 71,73 tỷ đồng (2,06 triệu đơn vị). tuy nhiên, cổ phiếu chứng khoán khác - vix đã dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng, với 3,11 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 61,82 tỷ đồng.

trong khi đó, cặp đôi cổ phiếu bất động sản gồm vic và kbc đã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất. vic bị bán ròng 96,57 tỷ đồng (1,44 triệu đơn vị) và kbc bị bán ròng 73,15 tỷ đồng (2,13 triệu đơn vị).

trên sàn giao dịch hnx, khối ngoại đã mua vào 690.560 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 19,28 tỷ đồng, giảm 46,88% về lượng và 44,45% về giá trị so với phiên trước.

trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 747.820 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 15,92 tỷ đồng, tăng 14,1% về lượng và 16,8% về giá trị so với phiên trước.

do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 57.260 đơn vị cổ phiếu, trong khi phiên trước đó mua ròng 644.640 đơn vị. tổng giá trị mua ròng vẫn đạt 3,36 tỷ đồng, giảm hơn 84% so với phiên trước đó.

trên thị trường upcom, khối ngoại đã mua vào 692.160 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 19,55 tỷ đồng, giảm 2,2% về lượng và 18,6% về giá trị so với phiên trước.

trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 229.570 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 9,35 tỷ đồng, giảm 64,84% về khối lượng và 59,26% về giá trị so với phiên trước.

với các con số trên, phiên giao dịch ngày 12/9, khối ngoại đã mua ròng 462.590 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 10,2 tỷ đồng. đây là mức tăng mạnh so với phiên trước đó, khi chỉ mua ròng 54.820 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 1,07 tỷ đồng.

trong danh sách mua ròng mạnh nhất, cổ phiếu qns dẫn đầu với khối lượng 126.050 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 6,28 tỷ đồng. các mã khác như bsr, ltg, mpc cũng được mua ròng với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

trái lại, cổ phiếu vea đã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 49.600 đơn vị, giá trị đạt 1,89 tỷ đồng.

tổng kết lại, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 6,47 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 148,85 tỷ đồng. đây là sự tăng trưởng đáng chú ý so với phiên giao dịch trước đó, khi bán ròng 39,68 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 981,67 tỷ đồng.

VNIndex 1,245.44 21.81 1.75%
HNX 256.32 4.99 1.95%
UPCOM 94.27 0.56 0.6%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua và bán loại cổ phiếu nào trên sàn giao dịch HOSE?,Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu nào được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất?