Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/8: Nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng cổ phiếu MSB, với giá trị giao dịch gần 70 tỷ đồng

Nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng cổ phiếu MSB, với giá trị giao dịch gần 70 tỷ đồng

Sau phiên bán ròng khủng trước đó

Nhà đầu tư ngoại đã trở lại xu hướng mua ròng gần 70 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 2/8, tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là đẩy mạnh giải ngân mã MSB.

Giá trị giao dịch

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 76,16 triệu đơn vị trên sàn giao dịch HOSE, tổng giá trị đạt 1.917,47 tỷ đồng, tăng 21,5% về khối lượng và 13,35% về giá trị so với phiên hôm trước (ngày 1/8). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 59,42 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.765,81 tỷ đồng, giảm 14,9% về khối lượng và 10,72% về giá trị so với phiên trước.

Mua ròng và bán ròng

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 16,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 151,66 tỷ đồng; trong khi phiên hôm trước bán ròng 7,14 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 286,17 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSB

Trong phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu MSB tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 17,51 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 245,93 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng - CTG được mua ròng gần 2,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 86,53 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VPB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 2,69 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 59,08 tỷ đồng. Tiếp theo là MWG bị bán ròng 50,35 tỷ đồng (0,97 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,43 triệu đơn vị, giá trị đạt 51,37 tỷ đồng, tăng 118,91% về khối lượng và 189,9% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 596.510 đơn vị, giá trị đạt 10,22 tỷ đồng, giảm 67,15% về khối lượng và 86,21% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 834.200 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 41,15 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 56,4 tỷ đồng. Cổ phiếu IDC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 750.200 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 36,5 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu được mua ròng mạnh khác

Các mã cổ phiếu được mua ròng mạnh khác bao gồm PVS đạt 5,24 tỷ đồng, SHS đạt 3,3 tỷ đồng, CEO đạt hơn 1 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu BCC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 250.500 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,67 tỷ đồng. Tiếp theo là NVB bị bán ròng 84.240 đơn vị, giá trị đạt 1,26 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 122.250 đơn vị, giá trị đạt 2,92 tỷ đồng, giảm 74,18% về khối lượng và 82,88% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,15 triệu đơn vị, giá trị đạt 127,29 tỷ đồng, tăng 8,12% về khối lượng nhưng giảm 90,43% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,03 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 124,37 tỷ đồng, tăng 24,08% về khối lượng nhưng giảm 90,53% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu VNZ không còn đột biến như phiên hôm trước và nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng 13,84 tỷ đồng cổ phiếu này, trong khi phiên hôm trước bán ròng lên tới 1.291,76 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VEA với khối lượng xấp xỉ 2,19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 84,73 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS bị bán ròng 297.800 đơn vị, giá trị bán ròng hơn 15,1 tỷ đồng. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khá nhỏ giọt với CC1 dẫn đầu chỉ đạt hơn 182 triệu đồng, tương đương khối lượng đạt 8.460 đơn vị.

Tổng kết

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 14,54 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 68,44 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm trước ngày 1/8 bán ròng 10,74 triệu đơn vị, giá trị

VNIndex 1,220.43 2.87 0.24%
HNX 241.31 1.96 0.81%
UPCOM 90.88 0.67 0.74%
[question] Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên sàn UPCoM?