Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/9: Đầu tư vào bất động sản, tiếp tục bán ròng 210 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 210 tỷ đồng trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/9. Đáng chú ý, họ tập trung mua cổ phiếu bất động sản như KBC, VIC, VHM...

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện giao dịch chứng khoán trong phiên ngày 20/9 với hoạt động bán ròng hơn 210 tỷ đồng.

Trong khi thanh khoản và sự sôi động của thị trường giảm, nhà đầu tư ngoại tập trung vào việc mua cổ phiếu bất động sản.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 42,74 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.345,16 tỷ đồng, giảm 17,25% về khối lượng và 20,22% về giá trị so với phiên trước (ngày 19/9). Trong khi đó, họ đã bán ra 50,18 triệu đơn vị, giá trị 1.531,65 tỷ đồng, giảm 18,73% về khối lượng và 25,58% về giá trị so với phiên trước. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 186,49 tỷ đồng, giảm 26,29% về lượng và 49,86% về giá trị so với phiên trước.

Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, cặp đôi bất động sản gồm KBC và VIC đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. KBC được mua ròng 1,9 triệu đơn vị, giá trị đạt 68,25 tỷ đồng, trong khi VIC được mua ròng 0,9 triệu đơn vị, giá trị đạt 47,51 tỷ đồng. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 6,34 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 178,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu MWG và GVR cũng bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 99,72 tỷ đồng và 46,6 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 877.260 đơn vị, giá trị đạt 30,47 tỷ đồng, tương đương về lượng và tăng 24,57% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, họ đã bán ra 1,56 triệu đơn vị, giá trị đạt 33,57 tỷ đồng, tăng 17,74% về lượng và 14,85% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 679.220 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 55,14% về lượng nhưng giảm 35% về giá trị so với phiên trước.

Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HNX, IDC tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm với khối lượng 250.800 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 12,38 tỷ đồng. TNG, VNR và BVS cũng được mua ròng với giá trị lần lượt là 2,3 tỷ đồng, 1,2 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu SHS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 20,46 tỷ đồng. NVB cũng bị bán ròng với giá trị 1,42 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 372.770 đơn vị, giá trị đạt 17,24 tỷ đồng, tăng 106,52% về lượng và 155,4% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, họ đã bán ra 1,08 triệu đơn vị, giá trị 37,9 tỷ đồng, tăng 26,27% về khối lượng và 49,39% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 709.640 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 20,66 tỷ đồng, tăng 4,86% về lượng và tăng 10,96% về giá trị so với phiên trước.

Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM, VTP tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng 54.300 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2,61 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu QNS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 283.300 đơn vị, giá trị đạt 14,79 tỷ đồng. Các cổ phiếu MPC, ACV và OIL cũng bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 4,87 tỷ đồng, 2,16 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng.

Tổng kết phiên giao dịch ngày 20/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,83 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 210,25 tỷ đồng, giảm 21,3% về lượng và giảm 46,82% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua (ngày 19/9) khi bán ròng 395,35 tỷ đồng.

VNIndex 1,226.11 14.61 1.19%
HNX 254.82 4.6 1.81%
UPCOM 93.35 0.27 0.29%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã gom những cổ phiếu nào trong phiên giao dịch ngày 20/9?,Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua hay bán ròng cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 20/9?