Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/9: Bán ròng cổ phiếu HPG và tâm điểm xả bán

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 21/9, với cổ phiếu HPG tiếp tục là tâm điểm xả bán.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng trong phiên giao dịch ngày 21/9 trên sàn giao dịch HOSE.

Trong số đó, cổ phiếu thép Hòa Phát (HPG) tiếp tục là tâm điểm xả bán.

Khối ngoại đã mua vào 40,39 triệu đơn vị cổ phiếu trên HOSE, tổng giá trị đạt 1.232,29 tỷ đồng, giảm 5,49% về khối lượng và 8,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Tuy nhiên, khối ngoại đã bán ra 53,2 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.592,23 tỷ đồng, tăng hơn 6% về khối lượng và 3,96% về giá trị so với phiên trước.

Với việc bán ròng 12,81 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 359,94 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã tăng 72,1% về lượng và 93% về giá trị so với phiên trước đó.

Cổ phiếu HPG tiếp tục là mục tiêu bán ròng hàng đầu với khối lượng 7,21 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 206,1 tỷ đồng.

Cổ phiếu KDH cũng bị bán ròng mạnh với khối lượng 2,21 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 77,55 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 557.480 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 21,6 tỷ đồng, giảm 36,45% về khối lượng và 29,11% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 1,35 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 32,28 tỷ đồng, giảm 13,49% về khối lượng và 3,84% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 788.970 đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 10,68 tỷ đồng, tăng 16,16% về lượng và hơn 244,5% về giá trị so với phiên trước.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 527.520 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 23,67 tỷ đồng, tăng 41,51% về khối lượng và 37,3% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 847.570 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 22,41 tỷ đồng, giảm 21,74% về khối lượng và 40,87% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 319.570 đơn vị cổ phiếu, giảm 54,97% so với phiên trước, với tổng giá trị mua ròng đạt 1,26 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó khối ngoại đã bán ròng 20,66 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu IDC tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 148.930 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 7,47 tỷ đồng.

Cổ phiếu QNS cũng được mua ròng mạnh với khối lượng 212.100 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 10,86 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu SHS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 492.190 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 9,66 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 13,92 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 369,36 tỷ đồng, tăng 57,64% về lượng và 75,68% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 20/9.
VNIndex 1,212.74 -13.37 -1.1%
HNX 251.87 -2.95 -1.17%
UPCOM 92.39 -0.96 -1.03%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu nào?