Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/10: BSR được gom mạnh, ngân hàng bị bán ròng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch ngày 3/10. Tuy nhiên, BSR lại được gom mạnh bởi khối ngoại.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/10: BSR được gom mạnh, ngân hàng bị bán ròng

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 45,37 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.205,83 tỷ đồng, tăng 71,93% về khối lượng và 54,73% về giá trị so với phiên đầu tuần (ngày 2/10). Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 51,31 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 1.364,12 tỷ đồng, tăng 137,19% về khối lượng và 126,24% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,94 triệu đơn vị cổ phiếu, tương ứng với giá trị bán ròng 158,29 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4,75 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 176,38 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu DPM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,38 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 51,88 tỷ đồng. Cổ phiếu MWG đứng ở vị trí thứ hai với giá trị mua ròng 35,32 tỷ đồng, tương đương với khối lượng đạt hơn 0,71 triệu đơn vị. Tuy nhiên, khối ngoại lại bán ròng mạnh nhất cặp đôi ngân hàng, gồm CTG bị bán ròng 52,1 tỷ đồng (1,79 triệu đơn vị) và VPB bị bán ròng 46,07 tỷ đồng (2,18 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,69 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 29,81 tỷ đồng, tăng 108,8% về khối lượng và 75% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã bán ra 845.670 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 16,03 tỷ đồng, giảm 42,75% về khối lượng và 25,75% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 840.700 đơn vị cổ phiếu, tương ứng với giá trị mua ròng 13,78 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 669.580 đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 4,56 tỷ đồng.

Cổ phiếu TIG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HNX với khối lượng đạt 763.500 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 8,04 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là BVS đạt 5,36 tỷ đồng, TNG đạt 2,54 tỷ đồng, PVS đạt 2,45 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 2,23 tỷ đồng, tương đương với khối lượng đạt 111.260 đơn vị. Tiếp theo là NVB bị bán ròng 1,24 tỷ đồng (103.400 đơn vị) và VIG bị bán ròng 1,14 tỷ đồng (142.000 đơn vị).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 4,69 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua vào đạt 100,81 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ mua 89.850 đơn vị, giá trị đạt 2,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 386.740 đơn vị cổ phiếu, giá trị 11,98 tỷ đồng, tăng 30,35% về khối lượng và 41,94% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã trở lại mua ròng 4,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 88,83 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 206.840 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 6,07 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM với khối lượng đạt 4,28 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 88,55 tỷ đồng. Tiếp theo đó, QNS được mua ròng 94.290 đơn vị, giá trị đạt 4,52 tỷ đồng và MCH được mua ròng 35.600 đơn vị, giá trị đạt 2,7 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 2,66 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng đạt 72.000 đơn vị. Các mã bị bán ròng mạnh khác là GEE đạt 2,24 tỷ đồng, ACV và VOC cùng bị bán ròng hơn 1,1 tỷ đồng.

Trên tổng thể, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 0,8 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 55,68 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên hôm qua ngày 2/10, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,87 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 165,75 tỷ đồng.

VNIndex 1,118.1 -37.15 -3.32%
HNX 226.68 -10.04 -4.43%
UPCOM 86.66 -2.03 -2.35%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên sàn UPCoM?