Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/8: Sự tập trung vào cổ phiếu bluechip vẫn tiếp tục

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán với sự tập trung vào các cổ phiếu bluechip, trong đó HPG là tâm điểm bán ra. Xem chi tiết giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/8 tại đây.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/8: Sự tập trung vào cổ phiếu bluechip vẫn tiếp tục

Trên thị trường chứng khoán, khối ngoại tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng với số tiền gần 100 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 3/8. Trong đó, các cổ phiếu bluechip tiếp tục được tập trung mua bán, với tâm điểm bán ra là cổ phiếu Hòa Phát (HPG).

Trên sàn giao dịch HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 37,33 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 1.108,38 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng mua vào giảm gần 51% và giá trị giao dịch giảm 42,2% so với phiên giao dịch trước đó (ngày 2/8).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 48,89 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 1.186,55 tỷ đồng. Số lượng bán ra giảm 17,72% và giá trị giao dịch giảm 32,8% so với phiên trước.

Ông/Bà [Name] cho biết, "Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,56 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 78,17 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 16,74 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 151,66 tỷ đồng."

Trong phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu CTG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,54 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 78,44 tỷ đồng. Cổ phiếu DCM đứng ở vị trí thứ 2 với khối lượng mua ròng gần 2,38 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 78,27 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 88,08 tỷ đồng. Cổ phiếu VND cũng bị bán ròng xấp xỉ 3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt hơn 60 tỷ đồng và cổ phiếu MWG bị bán ròng 1,02 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 53,93 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX

Khối ngoại đã mua vào 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 45,4 tỷ đồng. Số lượng mua vào giảm 9,18% và giá trị giao dịch giảm 11,62% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 967.810 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 10,03 tỷ đồng. Số lượng bán ra tăng 62,25% và giá trị giao dịch giảm nhẹ 1,86% so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 331.510 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 35,37 tỷ đồng. Số lượng mua ròng giảm 60,26% và giá trị mua ròng giảm 14,05% so với phiên trước đó.

Cổ phiếu IDC tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 572.400 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 27,4 tỷ đồng. Cổ phiếu PVS cũng được mua ròng với giá trị 6,53 tỷ đồng, cổ phiếu TNG đạt 3,69 tỷ đồng, cổ phiếu PVI đạt hơn 2,2 tỷ đồng...

Ngược lại, cổ phiếu MBG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 497.600 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 2,92 tỷ đồng. Cổ phiếu NVB bị bán ròng 1,29 tỷ đồng và cổ phiếu MCF bị bán ròng 1,2 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM

Khối ngoại đã mua vào 239.810 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 10,56 tỷ đồng. Số lượng mua vào tăng 96,16% và giá trị giao dịch tăng 261,64% so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,86 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 65,17 tỷ đồng. Số lượng bán ra giảm 40,84% và giá trị giao dịch giảm 48,8% so với phiên trước.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,62 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 54,61 tỷ đồng. Cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng đạt 50.960 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 3,97 tỷ đồng. Cổ phiếu ACV cũng được mua ròng với giá trị hơn 3 tỷ đồng và cổ phiếu PGB được mua ròng 1,16 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 47,58 tỷ đồng.

VNIndex 1,210.95 -9.48 -0.78%
HNX 239.77 -1.54 -0.64%
UPCOM 91.02 0.14 0.15%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn giao dịch HOSE?,Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất?