Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 18-22/9: Bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, HPG tiếp tục là tâm điểm

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần 18-22/9, với hơn 1.600 tỷ đồng, và cổ phiếu HPG vẫn là điểm nóng của thị trường.

Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần từ ngày 18-22/9 tiếp tục ghi nhận tình trạng bán ròng mạnh, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong số đó, cổ phiếu HPG tiếp tục là tâm điểm với lượng bán ròng lớn.

Thống kê trên sàn HOSE cho thấy, khối ngoại đã bán ròng trong 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 61,22 triệu đơn vị, tương đương giá trị bán ròng 1.614,49 tỷ đồng, giảm 30,74% về lượng và 25,08% về giá trị so với tuần trước (từ 11-15/9).

Trong tuần này, khối ngoại mua vào 224,7 triệu đơn vị, với giá trị đạt 7.021,14 tỷ đồng (giảm 16,66% về lượng và 20,21% về giá trị so với tuần trước), và bán ra 285,92 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 8.635,63 tỷ đồng (giảm 20,14% về lượng và 21,17% về giá trị so với tuần trước).

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong 2 phiên và bán ròng trong 3 phiên giữa tuần.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,43 triệu đơn vị, tăng gấp gần 2,5 lần so với tuần trước, với tổng giá trị bán ròng đạt 5,39 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 11,8 tỷ đồng.

Trong tuần này, khối ngoại mua vào hơn 4 triệu đơn vị, với giá trị 117,66 tỷ đồng (giảm 20,78% về lượng và 15,6% về giá trị so với tuần trước), và bán ra 5,44 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 123,05 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm nhẹ 3,57% về giá trị so với tuần trước).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại cũng đã bán ròng trong 3 phiên và mua ròng trong 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,12 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 44,67 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 1,84 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 30,31 tỷ đồng.

Trong tuần này, khối ngoại mua vào 2,12 triệu đơn vị, với giá trị đạt 73,48 tỷ đồng (giảm 51,39% về lượng và 39,74% về giá trị so với tuần trước), và bán ra 4,24 triệu đơn vị, với giá trị 118,15 tỷ đồng (tăng 68,6% về lượng và 28,96% về giá trị so với tuần trước).

Tổng kết giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 64,78 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.664,55 tỷ đồng, giảm 25,51% về lượng và 21,22% về giá trị so với tuần trước (khi bán ròng 2.112,83 tỷ đồng).

Trong tuần này, cổ phiếu KBC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 101,91 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng 2,8 triệu đơn vị. Trong khi đó, cổ phiếu OCB dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng, với 3,85 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 56,23 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng 20,56 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 512,6 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu VIC, bị bán ròng 5,69 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 157,18 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu IDC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng hơn 0,48 triệu đơn vị và giá trị đạt 23,73 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHS vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng 1,94 triệu đơn vị và giá trị đạt 39,97 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

37.734.560

55.086.190

-17.351.630

1.043.470

1.541.890

-498.420

19/9

51.646.740

61.745.380

-10.098.640

1.686.140

2.058.100

-371.960

20/9

42.737.930

50.182.060

-7.444.130

1.345.160

1.531.650

-186.490

21/9

40.392.420

53.203.670

-12.811.250

1.232.290

1.592.230

-359.940

22/9

52.184.680

65.702.930

-13.518.250

1.714.080

1.911.760

-197.680

Tổng

224.696.330

285.920.230

-61.223.900

7.021.140

8.635.630

-1.614.490

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

624.540

539.400

85.140

19.560

15.170

4.390

19/9

884.110

1.321.930

-437.820

24.460

29.230

-4.770

20/9

877.260

1.556.480

-679.220

30.470

33.570

-3.100

21/9

557.480

1.346.450

-788.970

21.600

32.280

-10.680

22/9

1.060.800

673.040

387.760

21.570

12.800

8.770

Tổng

4.004.190

5.437.300

-1.433.110

117.660

123.050

-5.390

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/9

323.770

1.003.100

-679.330

9.570

22.160

-12.590

19/9

180.500

857.250

-676.750

6.750

25.370

-18.620

20/9

372.770

1.082.410

-709.640

17.240

37.900

-20.660

21/9

527.520

847.090

-319.570

23.670

22.410

1.260

22/9

710.620

448.410

262.210

16.250

10.310

5.940

Tổng

2.115.180

4.238.260

-2.123.080

73.480

118.150

-44.670

VNIndex 1,193.05 -19.69 -1.65%
HNX 243.15 -8.72 -3.59%
UPCOM 90.73 -1.66 -1.83%
[question] Cổ phiếu nào là tâm điểm của khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/9?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/9?