Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 14-18/8: Bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, tâm điểm là VPB

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần 14-18/8, với giá trị bán ròng tăng gấp 100 lần so với tuần trước.

Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư ngoại trong tuần từ ngày 14-18/8 đã ghi nhận mức bán ròng cao hơn 1.100 tỷ đồng, thu hút sự chú ý đặc biệt đối với cổ phiếu VPB.

Giao dịch trên sàn HOSE

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trong 2 phiên và bán ròng trong 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 59,43 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 986,61 tỷ đồng. Mặc dù giảm 16% về lượng so với tuần trước, nhưng giá trị bán ròng tăng 34,7%.

Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 259,69 triệu đơn vị, với giá trị đạt 8.035,39 tỷ đồng. Đây là mức giảm 14,79% về lượng và 17,35% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 319,13 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 9.022 tỷ đồng. Đây là mức giảm 23,3% về lượng và 13,7% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch trên sàn HNX

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trong 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 5,72 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 142,47 tỷ đồng. Đây là mức tăng 211,87% về lượng và 190,52% về giá trị so với tuần trước.

Trong chi tiết, khối ngoại đã mua vào 3,77 triệu đơn vị, với giá trị 95,89 tỷ đồng. Đây là mức giảm 39,54% về lượng và 22,55% về giá trị so với tuần trước. Trái lại, khối ngoại đã bán ra 9,5 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 238,36 tỷ đồng. Đây là mức tăng 17,58% về lượng và 37,9% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch trên thị trường UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng trong 2 phiên và mua ròng trong 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 204.360 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 41,49 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch vẫn là mua ròng 24,9 tỷ đồng, giảm 96,77% so với tuần trước.

Trong chi tiết, khối ngoại đã mua vào 3,42 triệu đơn vị, với giá trị đạt 119 tỷ đồng. Đây là mức giảm 92,93% về lượng và 87,82% về giá trị so với tuần trước. Trái lại, khối ngoại đã bán ra 3,62 triệu đơn vị, với giá trị 94,1 tỷ đồng. Đây là mức giảm 47% về lượng và 54,57% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết giao dịch tuần qua

Tổng cộng, trong tuần từ ngày 14-18/8, giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 65,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.104,18 tỷ đồng. Đây là mức tăng 110% về lượng và gấp hơn 100 lần về giá trị so với tuần trước, khi chỉ bán ròng 11 tỷ đồng từ ngày 7-11/8.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu CTG với khối lượng đạt 15,67 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 508,16 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu VRE với khối lượng đạt 7,48 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 228,86 tỷ đồng. Trái lại, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng hơn 16,61 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 363,85 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BVS với khối lượng 646.460 đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 17,45 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,85 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 99,31 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu TNG bị bán ròng 1,98 triệu đơn vị, và giá trị 38,95 tỷ đồng, cùng với cổ phiếu DTD bị bán ròng hơn 0,52 triệu đơn vị, và giá trị 15,85 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

43.947.750

72.505.970

-28.558.220

1.226.990

2.183.800

-956.810

15/8

40.873.090

52.043.250

-11.170.160

1.072.410

1.606.050

-533.640

16/8

40.487.160

49.293.320

-8.806.160

1.234.340

1.266.030

-31.690

17/8

56.970.290

65.134.280

-8.163.990

1.940.100

1.826.600

113.500

18/8

77.413.860

80.149.720

-2.735.860

2.561.550

2.139.520

422.030

Tổng

259.692.150

319.126.540

-59.434.390

8.035.390

9.022.000

-986.610

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

514.990

1.820.350

-1.305.360

15.400

43.720

-28.320

15/8

974.720

2.006.480

-1.031.760

24.960

44.130

-19.170

16/8

567.670

1.403.860

-836.190

15.770

41.290

-25.520

17/8

912.910

3.089.350

-2.176.440

20.720

88.160

-67.440

18/8

804.610

1.179.760

-375.150

19.040

21.060

-2.020

Tổng

3.774.900

9.499.800

-5.724.900

95.890

238.360

-142.470

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

697.320

367.390

329.930

21.700

11.990

9.710

15/8

425.900

558.310

-132.410

17.830

22.120

-4.290

16/8

624.260

2.112.630

-1.488.370

26.600

45.280

-18.680

17/8

543.160

427.620

115.540

19.760

10.430

9.330

18/8

1.129.250

158.300

970.950

33.110

4.280

28.830

Tổng

3.419.890

3.624.250

-204.360

119.000

94.100

24.900

VNIndex 1,177.99 -55.49 -4.71%
HNX 235.96 -14.01 -5.94%
UPCOM 89.27 -3.47 -3.89%
[question] Cổ phiếu nào là tâm điểm của giao dịch chứng khoán tuần qua?,Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần từ ngày 14-18/8 là bao nhiêu?