Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 21-25/8: Bán ròng mạnh cổ phiếu bluechip, giá trị giao dịch gần 1.800 tỷ đồng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần từ 21-25/8 với giá trị giao dịch gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với tuần trước, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu bluechip.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 21-25/8: Bán ròng mạnh cổ phiếu bluechip, giá trị giao dịch gần 1.800 tỷ đồng

Trong tuần từ ngày 21-25/8, khối ngoại tiếp tục thực hiện giao dịch chứng khoán với hoạt động bán ròng mạnh, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu bluechip. Tổng giá trị giao dịch của khối ngoại đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với tuần trước.

Giao dịch trên sàn HOSE:

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 74,31 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 1.802,81 tỷ đồng, tăng 25,04% về lượng và 82,73% về giá trị so với tuần trước.

Trong tuần này, khối ngoại đã mua vào 272,31 triệu đơn vị, với giá trị đạt 8.462,96 tỷ đồng, tăng 4,86% về lượng và 5,32% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 346,63 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 10.265,77 tỷ đồng, tăng 8,62% về lượng và 82,73% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX:

Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 24/8 và mua ròng 4 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 19.110 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 28,93 tỷ đồng. Trong khi tuần trước, khối ngoại đã bán ròng tới 5,72 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 142,47 tỷ đồng.

Trong giao dịch trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 6,28 triệu đơn vị, với giá trị đạt 154,59 tỷ đồng, tăng 66,28% về lượng và 61,22% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 6,3 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 125,66 tỷ đồng, giảm 33,72% về lượng và 47,28% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên thị trường UPCoM:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 147.260 đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 3,57 tỷ đồng. Trong khi tuần trước, khối ngoại đã bán ròng 204.360 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 24,9 tỷ đồng.

Trong giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 2,65 triệu đơn vị, với giá trị đạt 91,49 tỷ đồng, giảm 22,64% về lượng và 23,12% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 2,5 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 95,06 tỷ đồng, giảm 31% về lượng nhưng tăng nhẹ hơn 1% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết giao dịch tuần từ 21-25/8:

Tổng cộng, trong tuần từ 21-25/8, khối ngoại đã bán ròng gần 74,2 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.777,45 tỷ đồng, tăng 13,53% về lượng và tăng 60,97% về giá trị so với tuần trước từ ngày 14-18/8.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần này, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất các cổ phiếu bluechip. Cụ thể, cổ phiếu VNM được mua ròng với giá trị đạt 292,34 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,97 triệu đơn vị. Tiếp theo là cổ phiếu VIC được mua ròng với giá trị 230,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,51 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng TPB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 8,75 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 165,53 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 25,8 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt hơn 666 tỷ đồng. Tiếp theo đó, cổ phiếu VPB bị bán ròng 19,18 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 389,58 tỷ đồng, cổ phiếu SSI bị bán ròng 13,59 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 396,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu CEO là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 29,97 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu SHS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,79 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 27,52 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí th

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

88.806.990

84.571.770

4.235.220

2.669.570

2.578.340

91.230

22/8

54.676.460

82.490.710

-27.814.250

1.544.860

2.270.770

-725.910

23/8

49.276.180

76.777.850

-27.501.670

1.787.450

2.346.370

-558.920

24/8

45.169.680

39.520.240

5.649.440

1.368.060

1.132.320

235.740

25/8

34.383.010

63.265.480

-28.882.470

1.093.020

1.937.970

-844.950

Tổng

272.312.320

346.626.050

-74.313.730

8.462.960

10.265.770

-1.802.810

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

1.965.560

1.061.320

904.240

41.510

19.420

22.090

22/8

1.492.050

1.275.650

216.400

37.890

25.500

12.390

23/8

978.090

903.640

74.450

28.440

23.210

5.230

24/8

1.030.370

2.462.900

-1.432.530

25.470

46.590

-21.120

25/8

810.830

592.500

218.330

21.280

10.940

10.340

Tổng

6.276.900

6.296.010

-19.110

154.590

125.660

28.930

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

802.050

179.300

622.750

29.180

1.530

27.650

22/8

294.630

163.000

131.630

9.520

4.560

4.960

23/8

805.500

419.100

386.400

26.010

15.870

10.140

24/8

514.300

677.810

-163.510

18.640

33.270

-14.630

25/8

229.010

1.059.020

-830.010

8.140

39.830

-31.690

Tổng

2.645.490

2.498.230

147.260

91.490

95.060

-3.570

VNIndex 1,183.37 -6.02 -0.51%
HNX 242.9 -0.32 -0.13%
UPCOM 91.01 0.16 0.18%
[question] Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/8?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX?