Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 7-11/8: SGB gây bất ngờ với mức mua ròng đột biến

Nhà đầu tư ngoại gây bất ngờ trong tuần giao dịch với việc mua ròng cổ phiếu SGB lên tới hơn 870 tỷ đồng chỉ trong 1 phiên giao dịch trên thị trường UPCoM.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 7-11/8: Chỉ bán ròng 11 tỷ đồng, đột biến đến từ SGB

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục có tuần giao dịch bất ngờ bởi yếu tố đến từ UPCoM và trong tuần này là cổ phiếu SGB được mua ròng tới hơn 870 tỷ đồng chỉ trong 1 phiên giao dịch.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 7-11/8: Chỉ bán ròng 11 tỷ đồng, đột biến đến từ SGB

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 1 phiên duy nhất vào giữa tuần (ngày 9/8) và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này quay ra bán ròng 70,79 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 732,53 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 12,19 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 60,02 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 345,28 triệu đơn vị, giá trị đạt 9.722,14 tỷ đồng (tăng 20,2% về lượng và 24,46% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 416,07 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 10.454,67 tỷ đồng (tăng 51,27% về lượng và 34,88% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/8:

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 1 phiên và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã quay ra bán ròng 1,84 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 49,04 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 2,04 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 65,25 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 6,24 triệu đơn vị, giá trị 123,81 tỷ đồng (giảm 9,77% về lượng và 32,63% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 8,08 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 172,85 tỷ đồng (tăng 65,67% về lượng và 45,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/8:

Tương tự, trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 8/8. Tổng cộng, khối ngoại đã trở lại mua ròng 41,49 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 770,56 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 10,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên tới 1.636,97 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 48,34 triệu đơn vị, giá trị đạt 977,68 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua vào 1,88 triệu đơn vị, giá trị đạt 64,11 tỷ đồng; ngược lại bán ra 6,85 triệu đơn vị, giá trị 207,12 tỷ đồng (giảm 45% về lượng và 87,82% về giá trị so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/8:

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 7-11/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng 31,13 triệu đơn vị, trong khi tuần trước từ ngày 31/7-4/8 mua ròng 3,66 triệu đơn vị; tổng giá trị bán ròng đạt 11,01 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước đó bán ròng 1.511,7 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt hơn 10,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 269,46 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là VIC được mua ròng 264,24 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 4,12 triệu đơn vị.

Trái lại, khối này đã quay ra bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng hơn 9,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 276,95 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu SHS với khối lượng xấp xỉ 3,64 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,31 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 42,91 tỷ đồng.

Tiếp theo là CEO bị bán ròng 2,22 triệu đơn vị, giá trị 15,14 tỷ đồng và DTD bị bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị 32,63 tỷ đồng.

Tuy nhiên, yếu tố đột biến trong tuần qua đến từ một mã khác trên thị trường UPCoM. Cụ thể, trong phiên 8/8, cổ phiếu SGB trên UPCoM đã được mua ròng tới 44 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 871,8 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

163.554.910

183.583.490

-20.028.580

4.337.280

4.730.800

-393.520

8/8

46.043.170

55.353.400

-9.310.230

1.341.520

1.579.830

-238.310

9/8

54.146.600

52.772.580

1.374.020

1.610.840

1.282.280

328.560

10/8

37.115.280

65.252.450

-28.137.170

1.153.700

1.512.960

-359.260

11/8

44.421.440

59.104.860

-14.683.420

1.278.800

1.348.800

-70.000

Tổng

345.281.400

416.066.780

-70.785.380

9.722.140

10.454.670

-732.530

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

1.551.200

2.280.020

-728.820

32.970

53.730

-20.760

8/8

2.045.910

2.482.540

-436.630

35.520

49.670

-14.150

9/8

717.510

994.410

-276.900

11.520

18.920

-7.400

10/8

901.600

1.355.170

-453.570

21.040

29.760

-8.720

11/8

1.027.560

967.290

60.270

22.760

20.770

1.990

Tổng

6.243.780

8.079.430

-1.835.650

123.810

172.850

-49.040

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/8

2.129.610

1.805.120

324.490

47.560

56.970

-9.410

8/8

44.443.150

1.363.310

43.079.840

881.500

46.170

835.330

9/8

676.300

1.599.880

-923.580

12.890

54.280

-41.390

10/8

581.050

957.100

-376.050

16.270

19.510

-3.240

11/8

513.000

1.125.100

-612.100

19.460

30.190

-10.730

Tổng

48.343.110

6.850.510

41.492.600

977.680

207.120

770.560

VNIndex 1,232.21 11.6 0.94%
HNX 245.25 1.34 0.55%
UPCOM 93.28 0.18 0.2%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong tuần trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần trên sàn HNX?