"Giao dịch chứng khoán ngoại ngày 6/10: Cổ phiếu chứng khoán sôi động, trở lại mua ròng 65 tỷ đồng"

“Nhà đầu tư ngoại đã trở lại mua ròng cổ phiếu chứng khoán với giá trị 65 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 6/10. Cùng xem chi tiết giao dịch chứng khoán ngoại trong bài viết này.”

Giao dịch chứng khoán ngoại ngày 6/10: Cổ phiếu chứng khoán sôi động, trở lại mua ròng 65 tỷ đồng

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 37,89 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 903,78 tỷ đồng. Đây là mức tăng 147,92% về khối lượng và 135,56% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 5/10).

Trái lại, khối ngoại đã bán ra 26,74 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 768,5 tỷ đồng. Đây là mức giảm 33,68% về khối lượng và 31,09% về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 11,15 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 135,28 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên giao dịch trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 25,03 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 731,56 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu VIX là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng gần 3,25 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 47,54 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu VNM được mua ròng với giá trị 46,82 tỷ đồng (0,64 triệu đơn vị) và cổ phiếu STB được mua ròng với giá trị 36,82 tỷ đồng (1,21 triệu đơn vị).

Mặt khác, cổ phiếu MSN là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng 1,49 triệu đơn vị và giá trị bán ròng tương ứng đạt 107,09 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu DPM, bị bán ròng 0,64 triệu đơn vị, với giá trị đạt 24,36 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại chỉ bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 414.970 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 14,56 tỷ đồng. Đây là mức giảm 10% về khối lượng nhưng tăng 17,51% về giá trị so với phiên trước đó. Trái lại, khối ngoại đã bán ra gần 9,3 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 93,07 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp hơn 7,2 lần về khối lượng và hơn 2,1 lần về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,88 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng tương ứng đạt 78,51 tỷ đồng. Đây là mức tăng mạnh so với phiên trước đó, khi chỉ bán ròng 671.110 đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 17,59 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu IDC vẫn là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 246.100 đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 11,49 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại đều được mua ròng chưa tới 1 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu PSI là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng gần 8,92 triệu đơn vị và giá trị bán ròng tương ứng đạt 85,51 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu PVS bị bán ròng 76.400 đơn vị, với giá trị đạt 2,8 tỷ đồng và cổ phiếu DTD bị bán ròng 71.100 đơn vị, với giá trị đạt 1,98 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 610.270 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt 12,3 tỷ đồng. Đây là mức giảm 63,17% về khối lượng và 65,66% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 130.480 đơn vị cổ phiếu, với giá trị 4,7 tỷ đồng. Đây là mức giảm 49,52% về khối lượng và 47,37% về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, phiên giao dịch này, khối ngoại đã mua ròng 479.790 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 7,6 tỷ đồng. Đây là mức giảm 65,69% về khối lượng và 71,74% về giá trị so với phiên trước. Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu BSR là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 497.400 đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 9,73 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo đều chưa tới nửa tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu ACV là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 1,32 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 17.730 đơn vị.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 2,75 triệu đơn vị cổ phiếu, với

VNIndex 1,128.54 14.65 1.3%
HNX 230.45 2.45 1.06%
UPCOM 87.2 0.41 0.47%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng bao nhiêu đơn vị cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE?,Cổ phiếu nào được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM?