"Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 1/11: Nhà đầu tư tập trung mua cổ phiếu chứng khoán"

Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 1/11: Nhà đầu tư tập trung mua cổ phiếu chứng khoán

Trên sàn giao dịch HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 67,01 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.779,38 tỷ đồng, giảm 8,3% về khối lượng và 7,34% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 31/10). Trong khi đó, khối lượng bán ra là 60,3 triệu đơn vị, giá trị 1.888,12 tỷ đồng, tăng 5,39% về khối lượng và 15,83% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6,77 triệu đơn vị, giảm 57,5% so với phiên trước, với tổng giá trị bán ròng 108,74 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 290,35 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua cổ phiếu chứng khoán VCI với giá trị mua ròng đạt 97,87 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 2,91 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu HPG vẫn là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất về khối lượng, đạt xấp xỉ 3,9 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 91,14 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng mạnh các cổ phiếu khác như SSI với giá trị mua ròng đạt 75,38 tỷ đồng (2,85 triệu đơn vị), PDR đạt 61,93 tỷ đồng (3,1 triệu đơn vị), VND đạt 60,4 tỷ đồng (3,6 triệu đơn vị)...

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh các cổ phiếu bluechip như MWG bị bán ròng hơn 5,3 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 187,68 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng thuộc danh sách top 5 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, gồm VPB đạt 34,46 tỷ đồng, CTG đạt 24,66 tỷ đồng, HDB đạt 20,78 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 15,4 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 221,85 tỷ đồng, tăng 281,57% về khối lượng và 120,81% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng bán ra là 1,32 triệu đơn vị, giá trị đạt 19,86 tỷ đồng, giảm hơn 42% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14,08 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 201,99 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần về khối lượng và hơn 2 lần về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu chứng khoán SHS, với khối lượng mua ròng đạt 13,18 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 179,76 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng tiếp theo là IDC đạt 9,42 tỷ đồng, Ceo đạt 6,86 tỷ đồng, TNG, PVI, HUT, MBS cùng đạt hơn 1 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu IPA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 21.000 đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 0,27 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 415.330 đơn vị, tổng giá trị mua vào đạt 13,88 tỷ đồng, giảm 3,6% về khối lượng và 1,63% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng bán ra là 686.790 đơn vị, giá trị đạt 20,62 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 271.460 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 6,74 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 265.940 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 9,53 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VTP với khối lượng đạt 203.110 đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 8,17 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 1,32.200 đơn vị, và giá trị đạt 2,39 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 362.400 đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 12,86 tỷ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo, LTG bị bán ròng 3,33 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 1,36 tỷ đồng.

Tổng kết phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 20,58 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 86,51 tỷ đồng, tăng 14,72% về khối lượng nhưng giảm 76,37% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 31/10 (mua ròng 366,09 tỷ đồng).

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,039.66 11.47 1.1%
HNX 209.65 3.48 1.66%
UPCOM 81.68 0.75 0.91%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung mua ròng nhóm cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hay bán ròng?