"Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 14/11: Bán ròng hơn 370 tỷ đồng, VNM và MWG vẫn là tâm điểm"

"Dù thị trường đã hồi phục, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hàng trăm tỷ đồng, tập trung vào cặp đôi cổ phiếu VNM và MWG."

Giao dịch chứng khoán nước ngoài trên sàn HOSE ngày 14/11:

Cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 42,17 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.024,55 tỷ đồng, giảm 2,42% về khối lượng và 7,73% về giá trị so với phiên trước (ngày 13/11).

Trong khi đó, khối lượng bán ra là 47,57 triệu đơn vị, giá trị 1.359,13 tỷ đồng, giảm 19,35% về khối lượng và 8,66% về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 334,58 tỷ đồng, giảm 65,76% về lượng và 11,4% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu SSI:

Tiếp tục là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2,82 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 89,68 tỷ đồng.

STB:

Đứng ở vị trí thứ hai với khối lượng mua ròng đạt 2,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 73,86 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNM:

Là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 134,72 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,96 triệu đơn vị.

MWG:

Dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng với 3,12 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 129,89 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX:

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,04 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 19,75 tỷ đồng, tăng 30,98% về khối lượng nhưng giảm hơn 26% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, khối lượng bán ra là 2,55 triệu đơn vị, giá trị đạt 47,85 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4,4 lần về khối lượng và 3,5 lần về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,51 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 28,1 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 328.640 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 16,18 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIG:

Là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với khối lượng 48.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 0,37 tỷ đồng.

Cổ phiếu TIG:

Là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 565.000 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 6,39 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo:

SHS đạt 5,99 tỷ đồng, CEO đạt 3,63 tỷ đồng, PVS đạt 3,19 tỷ đồng, MBS đạt 2,75 tỷ đồng, BVS đạt 2,04 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM:

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 211.020 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua vào đạt 10,59 tỷ đồng, giảm 3,28% về khối lượng nhưng tăng 53,48% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 777.700 đơn vị, giá trị đạt 20,75 tỷ đồng, tăng 72,36% về khối lượng và 41,25% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 566.680 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 10,16 tỷ đồng, tăng 143,18% về khối lượng và 30,42% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu VTP:

Là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM với khối lượng 56.200 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2,62 tỷ đồng.

Ngoài ra, MCH và QNS:

Cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Cổ phiếu VEA:

Là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 260.400 đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 10 tỷ đồng.

Tiếp theo là BSR:

Bị bán ròng 2,87 tỷ đồng và QTP bị bán ròng 1,42 tỷ đồng.

Tổng cộng:

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,48 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng tương ứng 372,84 tỷ đồng, giảm 52,27% về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 13/11 (bán ròng 369,22 tỷ đồng).

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,109.73 9.66 0.87%
HNX 227.43 1.32 0.58%
UPCOM 86.65 0.67 0.77%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE trong ngày 14/11?,Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM trong ngày 14/11?