Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 26/9: Mua ròng gần 700 tỷ đồng, tập trung vào HPG và SSI

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng gần 700 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 26/9, tập trung vào cổ phiếu HPG và SSI trên sàn giao dịch HOSE.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng gần 700 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 26/9, trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa thể ngắt đà giảm mạnh.

Tâm điểm của hoạt động mua ròng này là cổ phiếu Hòa Phát (HPG) và SSI Securities (SSI).

Mua ròng trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 81,29 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 2.181,24 tỷ đồng.

Đây là mức tăng 39,77% về khối lượng và 10,89% về giá trị so với phiên đầu tuần (ngày 25/9).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 61,92 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 1.531,88 tỷ đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 19,37 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 649,36 tỷ đồng.

Mặc dù lượng mua ròng tăng 19,18%, nhưng giá trị mua ròng lại giảm 7,27% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu HPG tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, với khối lượng mua ròng đạt 5,97 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 157,23 tỷ đồng.

Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về cổ phiếu SSI, với 4,27 triệu đơn vị được mua ròng và giá trị mua ròng tương ứng đạt 133,97 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu FUESSVFL của chứng chỉ quỹ bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng hơn 6,38 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 118,14 tỷ đồng.

Các cổ phiếu GVR và MWG cũng bị bán ròng mạnh, với giá trị bán ròng lần lượt là 48,9 tỷ đồng và 38 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,56 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 51,22 tỷ đồng.

Đây là mức tăng 103,75% về khối lượng và 61,53% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 1,11 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 23,81 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,45 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 27,41 tỷ đồng.

Đây là mức tăng 118,26% về khối lượng và 63,64% về giá trị so với phiên trước.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,15 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 25,34 tỷ đồng.

Đây là mức giảm hơn 74% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Trái lại, khối ngoại đã bán ra 231.660 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 9,68 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 914.220 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 15,66 tỷ đồng.

Đây là mức giảm 78,22% về khối lượng và 82,5% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu BSR tiếp tục là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 806.280 đơn vị và giá trị mua ròng tương ứng đạt 16,78 tỷ đồng.

Vị trí thứ hai thuộc về cổ phiếu MPC, với 221.900 đơn vị được mua ròng và giá trị mua ròng đạt 4,25 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu VEA là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 129.600 đơn vị và giá trị đạt 4,77 tỷ đồng.

Cổ phiếu ACV cũng bị bán ròng mạnh, với 33.000 đơn vị bán ròng và giá trị đạt 2,51 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 21,73 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 692,43 tỷ đồng.

Đây là mức giảm 1,94% về khối lượng và 14,98% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 25/9.

VNIndex 1,137.96 -15.24 -1.34%
HNX 229.75 -1.75 -0.76%
UPCOM 88.41 -0.29 -0.33%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu nào?