Giao dịch chứng khoán nước ngoài ngày 28/11: Mua ròng gần 50 tỷ đồng, tập trung vào HPG

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng gần 50 tỷ đồng trên sàn giao dịch chứng khoán ngày 28/11, với sự tập trung vào cổ phiếu HPG.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch HOSE trong phiên giao dịch ngày 28/11.

Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 50 tỷ đồng, trong đó, cổ phiếu HPG tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng mạnh.

Mua ròng trên sàn HOSE

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 29,86 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 888,79 tỷ đồng. Đây là mức tăng 12% về khối lượng và 39,9% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 27/11).

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 27,76 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 842,21 tỷ đồng. Đây là mức tăng 7% về khối lượng và 41,6% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,1 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng tương ứng đạt 46,58 tỷ đồng. Đây là mức tăng 193,7% về khối lượng và 14,9% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu HPG tiếp tục được mua ròng mạnh nhất

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu DGC đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với giá trị mua ròng đạt 70,35 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 754.300 đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu HPG vẫn là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về khối lượng, với 1,75 triệu đơn vị được mua ròng, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 33,68 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch trước đó, cổ phiếu HPG đã được mua ròng hơn 2,75 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 72,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNM bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất

Mặt khác, cổ phiếu VNM là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 32,87 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 484.030 đơn vị.

Tiếp theo là cổ phiếu VCI bị bán ròng 26,93 tỷ đồng (671.600 đơn vị), VCB bị bán ròng 21,08 tỷ đồng (247.500 đơn vị) và VND bị bán ròng 20,17 tỷ đồng (989.200 đơn vị). Các mã còn lại bị bán ròng đều có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

Mua ròng trên sàn HNX

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 748.750 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 16,29 tỷ đồng. Đây là mức tăng 46,6% về khối lượng nhưng giảm 7,97% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 566.850 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 11,59 tỷ đồng. Đây là mức tăng 27,9% về khối lượng và 11,55% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 181.900 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng tương ứng đạt 4,7 tỷ đồng. Đây là mức tăng 169,36% về khối lượng nhưng giảm 35,7% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu chứng khoán PVS tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với khối lượng đạt 150.500 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 5,57 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu IDC được mua ròng 3,48 tỷ đồng và cổ phiếu VGS được mua ròng 1,98 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu CEO là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 170.700 đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 3,63 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng hơn 1,1 tỷ đồng đối với cổ phiếu VCS và TNG.

Mua ròng trên sàn UPCoM

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 1,29 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua vào đạt 22,65 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp hơn 2 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,27 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 25,89 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp hơn 3 lần về khối lượng và hơn 1,6 lần về giá trị so v

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,095.43 7.37 0.67%
HNX 224.39 0.5 0.22%
UPCOM 84.66 0.16 0.19%
[question] Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên sàn UPCoM là bao nhiêu?