Giao dịch chứng khoán nước ngoài tuần 24-28/7: Mua sắm mạnh cổ phiếu VHM và VNM, đột biến VNZ

Khối ngoại mua sắm mạnh cổ phiếu VHM và VNM, đột biến VNZ

Giao dịch chứng khoán nước ngoài trên sàn HOSE:

Khối ngoại đã có tuần giao dịch biến động mạnh trên sàn HOSE. Theo thống kê, khối ngoại đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,38 triệu đơn vị, giảm so với tuần trước khi bán ròng 2,53 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng đạt 792,85 tỷ đồng, giảm 31,28% so với tuần trước.

Trong tuần này, khối ngoại đã mua vào 302,54 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 7.635,18 tỷ đồng. Đây là mức tăng 28% về lượng và 8,77% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 295,16 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 6.842,33 tỷ đồng. Đây là mức tăng 23,56% về lượng và 16,65% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch chứng khoán nước ngoài trên sàn HNX:

Tương tự như trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 3 phiên trên sàn HNX. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 5,37 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 52,68 tỷ đồng. Đây là mức giảm 37,14% về lượng và 72,89% về giá trị so với phiên trước.

Trong tuần này, khối ngoại đã mua vào 14,45 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 257,8 tỷ đồng. Đây là mức tăng 29,18% về lượng và 8,22% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 9,07 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 205,12 tỷ đồng. Đây là mức tăng 244,5% về lượng và 367,24% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch chứng khoán nước ngoài trên sàn UPCoM:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng trong 4 phiên và mua ròng trong 1 phiên duy nhất vào ngày 27/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,05 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng lên tới 1.375,9 tỷ đồng. Đây là mức tăng mạnh so với tuần trước khi chỉ bán ròng 686.700 đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 48,91 tỷ đồng.

Trong tuần này, khối ngoại đã mua vào 2,45 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 73,41 tỷ đồng. Đây là mức giảm 4,26% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 6,5 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 1.449,31 tỷ đồng. Đây là mức gấp đôi về lượng và tăng gấp gần 11 lần về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết giao dịch chứng khoán nước ngoài từ ngày 24-28/7:

Tổng kết lại, trong tuần giao dịch từ ngày 24-28/7, khối ngoại đã mua ròng 8,71 triệu đơn vị, tăng 63,1% so với tuần trước từ ngày 17-21/7. Tổng giá trị bán ròng đạt 530,37 tỷ đồng, trong khi tuần trước khối ngoại đã mua ròng 1.299,09 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần này, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu chứng khoán VHM, với giá trị mua ròng đạt 259 tỷ đồng. Đây tương đương với khối lượng mua ròng đạt hơn 5,27 triệu đơn vị. Cổ phiếu VNM lùi về vị trí thứ 2 khi được mua ròng 256,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng đạt 3,39 triệu đơn vị (trong khi tuần trước dẫn đầu với giá trị mua ròng đạt hơn 377 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cổ phiếu HSG dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 8,54 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 160,89 tỷ đồng. Tiếp theo là HDB được mua ròng hơn 8,5 triệu đơn vị, với giá trị đạt 132,14 tỷ đồng và HPG được mua ròng 7,85 triệu đơn vị, với giá trị đạt 222,81 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 22,37 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 304,95 tỷ đồng. Tuần trước, cổ phiếu MSB đã bị bán ròng 20,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 269,17 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu SHS, với khối lượng đạt 10,36 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 132,39 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 4,79 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 78,18 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/7

41.985.180

56.413.420

-14.428.240

957.490

1.288.130

-330.640

25/7

61.274.320

59.109.660

2.164.660

1.609.610

1.620.710

-11.100

26/7

78.387.930

66.094.400

12.293.530

1.882.140

1.474.370

407.770

27/7

55.711.370

54.783.130

928.240

1.504.660

1.191.130

313.530

28/7

65.182.940

58.762.270

6.420.670

1.681.280

1.267.990

413.290

Tổng

302.541.740

295.162.880

7.378.860

7.635.180

6.842.330

792.850

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/7

4.470.100

2.724.250

1.745.850

73.660

49.520

24.140

25/7

5.477.250

668.990

4.808.260

98.490

19.650

78.840

26/7

3.051.910

3.148.950

-97.040

54.540

66.990

-12.450

27/7

660.900

1.981.440

-1.320.540

15.230

55.030

-39.800

28/7

787.300

549.360

237.940

15.880

13.930

1.950

Tổng

14.447.460

9.072.990

5.374.470

257.800

205.120

52.680

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/7

214.600

819.400

-604.800

7.010

34.620

-27.610

25/7

742.540

1.556.230

-813.690

27.340

59.500

-32.160

26/7

340.060

2.966.260

-2.626.200

12.370

1.327.100

-1.314.730

27/7

563.800

496.700

67.100

14.720

14.370

350

28/7

593.050

662.900

-69.850

11.970

13.720

-1.750

Tổng

2.454.050

6.501.490

-4.047.440

73.410

1.449.310

-1.375.900

VNIndex 1,207.67 10.34 0.86%
HNX 237.54 1.89 0.8%
UPCOM 88.91 0.31 0.35%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu mà khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần qua?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong tuần qua?