Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội: Đã giải ngân 83 tỷ đồng, tiến triển chưa đáp ứng mục tiêu

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội: Đã giải ngân 83 tỷ đồng, tiến triển chưa đáp ứng mục tiêu

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội: Đã giải ngân 83 tỷ đồng, tiến triển chưa đáp ứng mục tiêu

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội đã giải ngân 83 tỷ đồng, nhưng tiến triển vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2010-2020.

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội đã có tiến triển nhất định từ khi triển khai, với số vốn giải ngân lên tới 83 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu như Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2010-2020 đã xác định. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Tiến triển của gói vay ưu đãi nhà ở xã hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong số đó, có 49 dự án nhà ở xã hội với nhu cầu vay khoảng 24.655 tỷ đồng và 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay khoảng 1.230 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83 tỷ đồng trên tổng số 1.095 tỷ đồng đã ký hợp đồng vay vốn.

Mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Để đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, kết quả hiện tại vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2010-2020. Do đó, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Nhờ các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đã có một số tiến triển. Hiện nay, cả nước đã hoàn thành 312 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, với quy mô xây dựng khoảng 158.000 căn và tổng diện tích hơn 8 triệu m2. Đồng thời, cả nước đang tiếp tục triển khai 418 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn và tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2.

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội

Gói vay ưu đãi nhà ở xã hội đã được triển khai theo hai nguồn vốn. Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội đã cung cấp nguồn vốn tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Ngoài ra, Nghị quyết số 33 của Chính phủ đã đề xuất gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn để thực hiện Chương trình từ nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng thương mại.

Kết luận

Mặc dù đã có một số tiến triển trong việc giải ngân gói vay ưu đãi nhà ở xã hội, nhưng kết quả này vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và chính quyền các cấp.

[question] Bộ Xây dựng đã giải ngân được bao nhiêu tỷ đồng trong gói vay ưu đãi dành cho nhà ở xã hội?,Tại sao Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng số liệu về việc phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đã đề ra?