Google, Facebook, Apple... đóng góp hơn 5.800 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm

Các công ty nước ngoài như Google, Facebook, Apple đã đăng ký và nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế qua Cổng Thông tin điện tử, với tổng số tiền hơn 5.800 tỷ đồng.

Google, Facebook, Apple và nhiều công ty nước ngoài khác đã đóng góp hơn 5.800 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/9, đã có 67 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử này.

Trong suốt 18 tháng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, các công ty nước ngoài như Google, Facebook, Apple đã đăng ký và nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế, với tổng số tiền hơn 5.800 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là số lượng nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế trên cổng này đã liên tục tăng.

Ngoài ra, ngành thuế cũng thông báo rằng tính đến ngày 18/9, có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin của hơn 191.000 tổ chức và cá nhân kinh doanh trên sàn, với tổng giá trị giao dịch lên đến 44.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trong 9 tháng đầu năm 2023 có sự giảm so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến ​​thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1,05 triệu tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch cả năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 46.000 tỷ đồng, vượt 10% so với dự toán và giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch và giảm 4% so với cùng kỳ. Trong số 20 khoản thu, 13 khoản thuế đã đạt khá so với kế hoạch, bao gồm thuế từ doanh nghiệp nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, phí - lệ phí, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.

Theo ông/bà từ Tổng cục Thuế, việc các công ty nước ngoài đăng ký và nộp thuế trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế. Điều này cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong tương lai, ngành thuế sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hút nhiều công ty nước ngoài khác tham gia vào việc đăng ký và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty hoạt động tại Việt Nam.

[question] Bao nhiêu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế?,Thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 9 tháng đầu năm 2023 có bằng bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm và giảm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ 2022?