Google và Bard: Hành trình phát triển chatbot gặp trở ngại

Google đang đối mặt với những thách thức trong việc phát triển chatbot Bard, với nhân viên và người dùng đều phê phán về chất lượng và tính chính xác của nó. Tuy nhiên, Google vẫn quyết tâm cải thiện và tiếp tục phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo này.

Google và Bard: Hành trình phát triển chatbot gặp trở ngại

Google đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình phát triển chatbot Bard, khi nhân viên và người dùng đều phê phán về chất lượng và tính chính xác của nó. Mặc dù vậy, Google vẫn quyết tâm cải thiện và tiếp tục phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo này.

Xây dựng diễn đàn tranh luận công khai

Trong một thời gian dài, Google và Discord đã cùng nhau xây dựng một diễn đàn để nhân viên sử dụng Bard - chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của Google. Mục đích của diễn đàn này là để các nhân viên có thể tranh luận công khai về tính hiệu quả và tiện ích của AI. Điều này cũng giúp Google xác định xem liệu việc phát triển Bard có đáng đầu tư nguồn lực lớn như hiện tại hay không.

Những hạn chế của Bard

Sau khi Bard được tích hợp vào các sản phẩm cốt lõi của Google, công ty này đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về chất lượng chatbot. Bard cung cấp nhiều thông tin không chính xác và thậm chí đưa ra những lời khuyên tiềm ẩn rủi ro. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại về điều kiện làm việc của các kỹ sư đang đào tạo Bard với mức lương thấp.

Google nhận trách nhiệm và tiếp tục phát triển

Google đã thừa nhận những hạn chế của Bard và cam kết cải thiện chatbot này. Công ty hy vọng công chúng sẽ tiếp tục đón nhận Bard và cung cấp phản hồi để giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Mặc dù Bard vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng sự thận trọng của Google trong việc phát triển chatbot này là điều đáng khen ngợi.

Mục tiêu của Google

Với việc phát triển Bard, Google hy vọng có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Google đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa mức độ rủi ro và tham vọng để đảm bảo sự thành công của chatbot Bard.

Kết luận

Dù gặp phải nhiều khó khăn và chỉ trích, Google vẫn quyết tâm cải thiện chatbot Bard và tiếp tục phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Sự thận trọng và cam kết của Google đem lại sự yên tâm cho người dùng và công chúng về tính an toàn và chất lượng của Bard.

[question] Chatbot Bard của Google đã gặp phải những phản hồi như thế nào từ nhân viên và chuyên gia?,Google đã có những bổ sung và cải tiến gì cho chatbot Bard?