"GVR lên kế hoạch lãi hơn 4.100 tỷ vào năm 2024 và chuyển nhượng vốn 4 công ty trên sàn chứng khoán"

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024, với mục tiêu lãi hơn 4.100 tỷ đồng. GVR cũng đề ra kế hoạch chuyển nhượng vốn tại 4 công ty trên sàn chứng khoán.

GVR công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (mã GVR) cho biết sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 29/3 tới đây. Công ty cũng đã công bố tài liệu cuộc họp.

Cụ thể, GVR sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung như kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến hết năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025; chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035…

Kế hoạch 2024 "đi ngang", chi 1.200 tỷ trả cổ tức

Bước sang năm 2024, GVR đặt kế hoạch hợp nhất với doanh thu xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với thực hiện 2023. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 4.101 tỷ đồng, tương đương năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 2% lên 3.437 tỷ đồng. Về kế hoạch cho công ty mẹ, doanh thu và thu nhập khác mục tiêu đạt 3.988 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ, tăng khoảng 1% so với năm trước.

Đáng chú ý, GVR lên kế hoạch sử dụng hơn 1.100 tỷ cho đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024, gấp 77 lần con số năm 2023 (13 tỷ), đồng thời trích thêm 145 tỷ cho đầu tư tài chính dài hạn.

Lợi nhuận mục tiêu vượt 5.000 tỷ trong năm 2025

Theo đề án tái cơ cấu đến năm 2025, GVR đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn vào năm 2025 là 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 5.051 tỷ đồng.

Luỹ kế giai đoạn 2021 – 2025, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 135.000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn ước đạt 25.075 tỷ đồng.

GVR cũng đầu tư, mở rộng, cải tạo nâng công suất các nhà máy chế biến gỗ với sản lượng khoảng 1,5 triệu m3 các loại. Tiếp tục phát triển thương hiệu vỏ xe; khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; đẩy mạnh đầu tư mở rộng, đầu tư mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phấn đấu phát triển khoảng 10 ngàn ha các loại cây trồng có đủ điều kiện ứng dụng các giải pháp công nghệ cao và có hiệu quả.

Chuyển nhượng vốn 8 đơn vị thành viên bao gồm 4 công ty trên sàn chứng khoán

Về kế hoạch tái cơ cấu, GVR lên kế hoạch chuyển nhượng vốn tại 1 đơn vị đang nắm cổ phần chi phối là CTCP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su cùng 7 đơn vị không nắm cổ phần chi phối, gồm 4 công ty đang giao dịch trên sàn chứng khoán là CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã VRG), CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (mã VIR), CTCP EVN Quốc tế (mã EIC) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) bên cạnh 3 cái tên khác là CTCP Điện Việt Lào, CTCP Tổng công ty Xây dựng và Thủy lợi 4, CTCP BOT Quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư.

Ở chiều ngược lại, GVR sẽ xem xét đầu tư thêm vốn để nắm giữ quyền chi phối tại CTCP Cao su Bến Thành (mã BRC).

Ngoài ra, GVR cũng sẽ sắp xếp 5 công ty thủy điện theo chỉ đạo, quyết định, phán quyết của cấp có thẩm quyền và giải thể Xí nghiệp Liên doanh Visorutex khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp thành viên tại Lào cũng nằm trong kế hoạch với việc sáp nhập Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay vào CTCP Quasa Geruco, Công ty TNHH MTV Cao su Quavan vào Công ty TNHH Cao su Việt Lào.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 11/3, thị giá cổ phiếu GVR đạt 29.550 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là vùng đỉnh giá 2 năm của cổ phiếu này. Vốn hóa của GVR trên thị trường hiện đạt khoảng 118.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GVR dự định sử dụng số tiền nào để trả cổ tức và bán vốn tại các công ty trên sàn chứng khoán?,GVR đặt mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu trong năm 2025?