Hà Đô (HDG) ghi nhận lỗ lần đầu trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm

Hà Đô (HDG) lần đầu mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm
Doanh thu bất động sản giảm mạnh, Hà Đô (HDG) báo lỗ 33,5%, lần đầu mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm.

Hà Đô (HDG) ghi nhận lỗ lần đầu trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm

Hà Đô (HDG), một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo đó, lợi nhuận gộp của công ty đạt 585,8 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh doanh tăng 10,2% lên 372,5 tỷ đồng.

Doanh thu bất động sản giảm mạnh

Trong cả năm 2023, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 2.881 tỷ đồng, giảm 19,5%. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm gần 75% xuống 281,8 tỷ đồng. Mảng kinh doanh chính của công ty vẫn là Thủy điện và Điện mặt trời, Điện gió, với doanh thu đạt 1.938 tỷ đồng, giảm 8,4%. Trái lại, doanh thu xây lắp tăng lên 239 tỷ đồng, so với con số 1,5 tỷ đồng trong năm 2022. Doanh thu từ dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư cũng tăng 7,7% lên 314 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ dịch vụ khách sạn tăng đến 78% lên 106,9 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ giảm 14,8% xuống 1.165 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 22,4% xuống 1.715 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản chi phí của Hà Đô đều tăng so với năm trước. Chi phí tài chính tăng 10,6% lên 571,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 78,4% lên 8,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,5% lên 171 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận giảm 33,5%

Vì vậy, tổng lợi nhuận của Hà Đô trong năm 2023 giảm 33,5% so với năm trước, chỉ còn 905,8 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm công ty này ghi nhận lỗ lớn hơn 1.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản giảm

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Hà Đô là 10.946 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 7,3% xuống 3.661 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 30,2% xuống 208 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm 22,5% xuống 1.050 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm

Trên bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Hà Đô giảm 15,6% so với đầu năm, chỉ còn 7.292 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 28,5% xuống 2.395 tỷ đồng, trong khi nợ vay tài chính giảm 11,4% xuống 5.426 tỷ đồng.

Tất toán thành công trái phiếu

Một điểm đáng chú ý là Hà Đô đã tất toán thành công gần 210 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Đến cuối năm 2023, công ty không còn nợ trái phiếu nào.

Lưu chuyển tiền thuần giảm mạnh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hà Đô giảm mạnh từ 1.941 tỷ đồng đầu năm xuống còn 461 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 76,2%. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 231,7 tỷ đồng, so với con số âm 79,6 tỷ đồng đầu năm. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 667,6 tỷ đồng, so với con số âm 1.308 tỷ đồng đầu năm.

Giá cổ phiếu HDG giảm

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HDG đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2 ở mức 27.050 đồng/cổ phiếu, giảm 0,55% so với phiên giao dịch trước đó. Khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,5 triệu đơn vị.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hà Đô trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước tăng hay giảm?,Lần đầu tiên HDG mất mốc lãi trên bao nhiêu tỷ đồng sau 4 năm?