Hà Nội cần chính sách đặc thù để phát triển

Hà Nội cần chính sách đặc thù để phát triển

Hà Nội cần áp dụng chính sách đặc thù và vượt trội để phát triển thủ đô xứng tầm với vị thế và vai trò của mình, theo đại biểu Quốc hội.

Hà Nội cần cơ chế đặc thù để phát triển

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được trình Quốc hội hôm nay (10/11). Theo các đại biểu, việc hoàn thiện dự thảo luật không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô mà còn tạo sự lan tỏa và động lực dẫn dắt cho cả vùng và đất nước.

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước

Đại biểu Trần Văn Lâm từ đoàn Bắc Giang nhấn mạnh rằng thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, vì vậy người dân đều mong muốn xây dựng và phát triển thủ đô xứng tầm với vị thế và vai trò của nó. Sửa đổi luật lần này là cơ hội để đánh giá toàn diện quá trình thi hành luật trong hơn 10 năm qua. Đánh giá này sẽ làm rõ những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục đầy đủ, toàn diện, hiệu quả và khả thi.

Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này đòi hỏi đề ra chính sách đặc thù

Ông Lâm cho rằng việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này đòi hỏi đề ra những chính sách đặc thù, phù hợp với vị trí và vai trò của trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Điều này sẽ tạo hành lang pháp luật cho thủ đô phát triển nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, cần tính đến mối quan hệ ràng buộc hữu cơ giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương trong khu vực, của vùng và của cả nước.

Đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài

Đại biểu Trần Hoàng Ngân từ đoàn TPHCM nhận định rằng cần áp dụng những cơ chế và chính sách đặc thù cho thủ đô, như đã được thí điểm thành công ở TPHCM theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Điều này bao gồm việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), phân cấp trong điều chỉnh quy hoạch và tổ chức bộ máy. Ông Ngân cho rằng các đại biểu nên ủng hộ những nội dung này để tạo ra sự chủ động cho chính quyền thành phố Hà Nội.

Đại biểu Phạm Văn Hòa từ đoàn Đồng Tháp tán thành với chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như đã đề ra trong dự thảo luật.

Ông Hòa nhấn mạnh rằng việc thu hút và "giữ chân" nhân tài không chỉ hướng đến người trong nước mà còn người nước ngoài, không chỉ người gốc Hà Nội mà còn từ các địa phương và kiều bào muốn đến sinh sống và làm việc. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính sách này phải mang tính đãi ngộ vượt trội để khuyến khích những người giỏi và tài năng cống hiến cho sự phát triển của thủ đô.

Hà Nội cần có trung tâm y tế "cực lớn"

Đại biểu Nguyễn Anh Trí từ đoàn Hà Nội chia sẻ rằng thủ đô tập trung rất nhiều bệnh viện, không chỉ cấp thành phố mà còn cấp quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội có hệ thống trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế rất tốt. Ông Trí cho rằng thủ đô cần tận dụng lợi thế này để trở thành trung tâm y khoa nổi tiếng thế giới. Ông kiến nghị cần có những trung tâm y tế cực lớn, tầm cỡ quốc tế đặt trên địa bàn thủ đô Hà Nội, bao gồm nhiều bệnh viện và chuyên khoa đầu ngành.

Ngoài ra, ông Trí cũng đề xuất thiết lập mạng lưới các trạm y tế, phòng khám và bệnh viện nhỏ lan tỏa trong các khu dân cư và đường phố để phục vụ người dân khi gặp phải các tình huống khẩn cấp. Ông nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đại biểu cho rằng Hà Nội cần cơ chế đặc thù như thế nào để phát triển?,Các trung tâm y tế cực lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội sẽ phục vụ ai?