"Hà Nội cần cơ chế đặc thù để phát triển vượt trội"

"Sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để tạo cơ chế đủ rộng cho Hà Nội phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới."

Hà Nội cần cơ chế vượt trội

Sau 10 năm thi hành, Luật Thủ đô đã giúp Hà Nội thiết lập các công cụ pháp lý quan trọng để bứt phá. Tuy nhiên, nhiều quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi sửa đổi để Hà Nội phát huy tiềm năng, trở thành trung tâm động lực phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Chính trị. Luật Thủ đô đã mang lại hiệu quả và tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch, công trình kiến trúc cổ và quy hoạch xây dựng nhà ở, khu đô thị chưa đáp ứng được sự phát triển của Thủ đô. Cơ chế tài chính, chính sách liên kết vùng, đặc biệt là chính sách thu hút nguồn lực và nhân tài, cũng chưa đủ mạnh mẽ và đồng bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do Luật Thủ đô chưa đầy đủ và chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế và chính sách để phát triển Thủ đô. Một số quy định của Luật chủ yếu mang tính nguyên tắc và thiếu quy định về các cơ chế đặc thù cụ thể.

Do đó, sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và tạo cơ sở pháp lý thực hiện các cơ chế và chính sách đặc thù vượt trội. Khi đã có cơ chế đủ rộng, Hà Nội sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng, trở thành trung tâm động lực phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

TOD - Hướng ra cho giao thông

Trong Dự thảo Luật, việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhận được sự quan tâm đặc biệt. TOD được coi là giải pháp giúp huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án giao thông công cộng.

Hiện tại, Hà Nội đang gặp vấn đề về giao thông do mất cân đối giữa phương tiện giao thông và kết cấu hạ tầng. Việc phát triển vận tải hành khách công cộng là một trong những giải pháp cốt lõi để giảm phương tiện giao thông cá nhân.

Hà Nội cần nghiên cứu áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để đảm bảo tính tổng thể và phát triển đô thị bền vững. Điều này sẽ giúp tạo sự đồng bộ trong phát triển đô thị và giao thông của thành phố.

Tuy nhiên, để phát triển TOD, Hà Nội cần nguồn lực đầu tư lớn. Hiện tại, chỉ có một tuyến đường sắt đô thị đang hoạt động, trong khi các tuyến khác đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và chưa có kế hoạch về nguồn vốn.

Để giải quyết vấn đề này, Hà Nội cần nghiên cứu và áp dụng mô hình TOD, kết hợp giữa vai trò chủ đạo của Nhà nước với sự sáng tạo khu vực tư nhân. TOD sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, tạo không gian sống tốt hơn cho người dân và phát triển đô thị một cách bền vững.

Hà Nội cần cơ chế đặc thù để phát triển vượt trội

Sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để tạo cơ chế đủ rộng cho Hà Nội phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới. Việc áp dụng mô hình TOD cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề giao thông hiện tại của thành phố. Hà Nội cần nghiên cứu và áp dụng mô hình này để đảm bảo tính tổng thể và phát triển đô thị bền vững.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) có mục tiêu gì?,TOD là gì và tại sao nó được xem là giải pháp quan trọng trong việc giải quyết vấn đề giao thông của Hà Nội?