Hà Nội - Địa phương dẫn đầu về dự toán thu ngân sách nhà nước vào năm 2024

Năm 2024, Hà Nội được giao dự toán cao nhất cả nước
Năm 2024, Hà Nội sẽ nhận được dự toán thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước, với tổng số tiền 408.547 tỷ đồng. Cục Thuế thành phố đã cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND thành phố để hoàn thành mục tiêu này.

Hà Nội - Địa phương dẫn đầu về dự toán thu ngân sách nhà nước vào năm 2024

Theo thông tin từ Cục Thuế thành phố Hà Nội, năm 2024, Hà Nội sẽ được giao dự toán thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước, với tổng số tiền 408.547 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm phần lớn với 378.530 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự quan trọng và đóng góp lớn của thành phố trong việc thu ngân sách quốc gia.

Để đạt được mục tiêu này

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND thành phố. Cụ thể, Cục Thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp nợ thuế, nuôi dưỡng và quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở tính thuế, tập trung nhân lực chống thất thu, xử lý phục hồi nợ đọng. Nhằm đảm bảo việc hoàn thành dự toán được giao trong năm 2024 ở mức cao nhất.

Năm 2023

Năm 2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đạt thành công trong việc hoàn thành 17.280 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 108% kế hoạch. Tổng số tiền thu được qua thanh, kiểm tra đạt 9.917 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua thanh, kiểm tra, Cục Thuế Hà Nội đã truy thu, truy hoàn và phạt 3.651 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nợ thuế. Điều này cho thấy sự quyết liệt và hiệu quả của Cục Thuế thành phố trong việc đảm bảo thu ngân sách.

Ngoài việc thanh tra

Ngoài việc thanh tra, Cục Thuế thành phố cũng đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống gian lận hóa đơn điện tử. Điều này đã giúp tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có dấu hiệu rủi ro cao trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan thuế thành phố cũng tập trung triển khai các giải pháp của nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế kịp thời thụ hưởng các chính sách của trung ương và thành phố ban hành.

Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp

Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi, ảnh hưởng đến nguồn thu của thành phố. Điều này cho thấy sự quan tâm và quyết tâm của cơ quan thuế thành phố trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch trong thu ngân sách.

Với việc được giao dự toán thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước vào năm 2024

Với việc được giao dự toán thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước vào năm 2024, Hà Nội đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp vào ngân sách quốc gia. Cùng với sự cam kết và nỗ lực của Cục Thuế thành phố, hy vọng rằng Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thu ngân sách trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cục Thuế thành phố Hà Nội đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm kế hoạch trong năm 2023?,Các biện pháp nào mà Cục Thuế Hà Nội cam kết triển khai để đạt mục tiêu dự toán cao nhất cả nước trong năm 2024?