Hà Nội - Điểm đến hàng đầu về thu hút FDI tại Việt Nam

Trong 10 tháng năm 2023, Hà Nội đã thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ 3 trên cả nước. Dự kiến thành phố sẽ tiếp tục gia tăng thu hút vốn FDI trong thời gian tới.

Hà Nội - Điểm đến hàng đầu về thu hút FDI tại Việt Nam

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ 3 trên cả nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết rằng trong số này, có 346 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 321,1 triệu USD, 141 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 242,5 triệu USD, 273 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 544,3 triệu USD và 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD.

Dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2023, Hà Nội sẽ tiếp tục thu hút vốn FDI với mức ước đạt khoảng 484,8 triệu USD.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, đã đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thông tin đầy đủ và công khai về quy hoạch địa điểm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hà Nội đã và đang nhận thức được vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp FDI nói riêng đối với quá trình hội nhập và phát triển của Thủ đô.

Dự kiến, vào năm 2024, thành phố sẽ phấn đấu thu hút khoảng 3,15 tỷ USD vốn FDI, trong đó có hơn 2,15 tỷ USD cho các dự án sử dụng đất và 1 tỷ USD cho các dự án thương mại, dịch vụ.

Trong tương lai, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu thu hút vốn FDI với số liệu ấn tượng.

Năm 2025, thành phố dự kiến thu hút khoảng 2,7 tỷ USD vốn FDI, trong đó có hơn 1,5 tỷ USD cho các dự án sử dụng đất và 1,2 tỷ USD cho các dự án thương mại, dịch vụ.

Với những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Hà Nội đang khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến hàng đầu về thu hút vốn FDI tại Việt Nam. Việc thu hút vốn FDI không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào quá trình phát triển và hội nhập của Thủ đô.

[question] Hà Nội đứng thứ mấy trong số các tỉnh, thành phố thu hút FDI hàng đầu cả nước?,Thành phố hy vọng thu hút bao nhiêu tỷ USD FDI vào năm 2024?