Hà Nội: Hỗ trợ hơn 186 tỷ đồng cho đối tượng tham gia BHYT

Hà Nội: Gần 186 tỷ đồng hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Thành phố Hà Nội sẽ cung cấp hơn 186 tỷ đồng để hỗ trợ một số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn 2024-2025, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT và tiến tới bảo đảm BHYT toàn dân.

Hỗ trợ đối tượng đóng BHYT

Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ một số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, thành phố sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính để đối tượng từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT có thể mua BHYT với mức đóng 100%.

Hỗ trợ đối tượng cao tuổi và người khuyết tật

Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi đang có chỗ ở và không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Đồng thời, đối tượng là người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT cũng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ học sinh và sinh viên khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với học sinh và sinh viên thường trú trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố nhưng chưa được cấp thẻ BHYT.

Hỗ trợ đối tượng làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

Đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố đang thường trú tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Kinh phí hỗ trợ và thời gian áp dụng

Tổng kinh phí dự kiến để hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng trên là hơn 186 tỷ đồng. Ngân sách thành phố sẽ chuyển kinh phí này cho các quận, huyện, thị xã để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên trong giai đoạn 2024-2025. Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Khuyến khích tham gia BHYT

Việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các nhóm đối tượng trên sẽ góp phần khuyến khích người lao động và người dân tham gia BHYT, tiến tới bảo đảm BHYT toàn dân. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng.

Nghị quyết hỗ trợ BHYT

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT của một số nhóm trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024-2025. Nghị quyết này nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đặc biệt trong xã hội.

Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT như trên, thành phố Hà Nội hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia BHYT và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đối tượng nào sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội?,Thời gian hỗ trợ kinh phí đóng BHYT kéo dài đến khi nào?