Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp xếp lại

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thông báo rằng trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp xếp lại

Ngày 31/7, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thông báo rằng sau quá trình rà soát và đối chiếu với các tiêu chí hiện hành, Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã phát biểu tại hội nghị và cho biết rằng để đạt được kết quả tốt trong việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, Hà Nội sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, đặc biệt là giai đoạn 2023-2025.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đặc biệt là yếu tố truyền thống, lịch sử và văn hóa.

Trong giai đoạn 2019-2021, Hà Nội đã sắp xếp lại 12 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 xã và 6 phường, và không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện cần sắp xếp. Hiện nay, Hà Nội có tổng cộng 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã và 579 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Sau quá trình sắp xếp lại 12 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, thành phố đã bố trí lại số lượng cán bộ và công chức để đảm bảo tuân thủ quy định. Đối với chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dư dả, Hà Nội đã thực hiện kịp thời và có chính sách hỗ trợ thêm. Ông Trần Sỹ Thanh đánh giá rằng việc này đã tạo ra sự đồng thuận cao. Các đơn vị hành chính đã được sắp xếp sớm và hoạt động ổn định, đảm bảo nhân sự và đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại địa phương.

Để đạt được kết quả như vậy, TP Hà Nội đã luôn quán triệt sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh việc quan tâm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Quá trình sắp xếp cần chủ động xây dựng phương án bố trí và sắp xếp cán bộ, giải quyết chế độ và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dư dả. Đồng thời, cần quan tâm đến chế độ và chính sách đặc thù trong quá trình thực hiện sắp xếp.

[question] Quận nào thuộc diện phải sắp xếp trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030?,Hà Nội đã sắp xếp lại bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021?