Hà Nội Thông Qua Chủ Trương Đầu Tư 28 Dự Án Công

Hà Nội Thông Qua Chủ Trương Đầu Tư 28 Dự Án Công

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án công, bao gồm cả dự án xây dựng cầu Thượng Cát.

Hà Nội Thông Qua Chủ Trương Đầu Tư 28 Dự Án Công

Hôm nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án công với tổng mức đầu tư hơn 18,2 nghìn tỷ đồng.

Chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua cho 28 dự án công, bao gồm 1 dự án nhóm A, 25 dự án nhóm B và 2 dự án nhóm C.

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát, một dự án nhóm A, đã được đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Điều chỉnh này bao gồm việc tách dự án thành các dự án thành phần, bao gồm 2 dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm, cùng với 1 dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Không có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho dự án này.

Ông/Bà [Name] đã nói: "Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư. Đồng thời, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không trùng lặp và tiết kiệm."

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Các nghị quyết này bao gồm việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của thành phố năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024, cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Trong phiên họp này, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội. Cụ thể, quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP đã được điều chỉnh.

Ông/Bà [Name] cho biết: "Hồ sơ UBND TP về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đầy đủ theo quy định. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 đã được tổng hợp trên cơ sở báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp thành phố, Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định theo quy định."

Dự toán thu năm 2024 của thành phố là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 đã được UBND thành phố xây dựng dựa trên các nguyên tắc định hướng theo hướng dẫn của trung ương và phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù và yêu cầu thực tế của Hà Nội.

Ông/Bà [Name] đã nói: "Hồ sơ UBND TP trình đầy đủ, các bước xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện đúng quy định. Đây là quy định về mức chi đặc thù của thành phố nhằm tạo điều kiện bổ sung kinh phí hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần khẳng định vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố."

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bao nhiêu dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Hà Nội?,HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua những nghị quyết nào liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách?