Hà Nội thu hút hơn 2,3 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng

Hà Nội tiếp tục thu hút vốn FDI với hơn 2,3 tỷ USD trong 7 tháng qua nhờ các biện pháp hấp dẫn và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Hà Nội thu hút vốn FDI với con số ấn tượng

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong tháng 7 vừa qua, đã có 37 dự án FDI mới được cấp phép tại thành phố với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD. Ngoài ra, còn có 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh giảm vốn 40 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko tại Khu công nghiệp Quang Minh). Cùng với đó, có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 10,4 triệu USD.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã thu hút tổng cộng 2,282 tỷ USD vốn FDI.

Trong đó, có 233 dự án mới với số vốn đạt 97,5 triệu USD và 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đạt 193,5 triệu USD. Ngoài ra, có 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị đạt 1,991 tỷ USD. Đáng chú ý, trong số này có 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1.500 triệu USD.

Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư

Thành phố Hà Nội đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế. Cụ thể, thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo động lực và bổ trợ cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng 7, Hà Nội có 2.387 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vốn đăng ký mới đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. Đồng thời, có 293 doanh nghiệp giải thể, tăng 2%, và 1.729 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 59%. Trong khi đó, có 760 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 8%.

Tổng kết 7 tháng năm 2023, Hà Nội đã có 18,3 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn đăng ký 177,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% về số doanh nghiệp nhưng giảm 12% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 2,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, giảm 2%, và 15,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%. Trong khi đó, có 5,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 18%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Đóng góp tích cực vào việc giải quyết việc làm

Nhờ sự hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp và khu công nghiệp, Hà Nội đã đóng góp tích cực vào việc giải quyết tốt vấn đề việc làm trên địa bàn. Môi trường kinh doanh thuận lợi và các biện pháp hấp dẫn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và khu cụm công nghiệp phát triển và thu hút nguồn lao động.

[question] Trong 7 tháng năm 2023, Hà Nội thu hút bao nhiêu tỷ USD vốn FDI?,Thành phố Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp làm gì để phát triển kinh tế?